Xenobiochemie

Xenobiochemie studuje metabolické přeměny látek, které jsou organismům cizí, zvláště léků a kontaminantů životního prostředí. Vysvětluje příčiny farmakologických a toxikologických následků jejich přítomnosti v živém organismu. V xenobiochemii získají studenti základní znalosti o metabolismu xenobiotik v organismu, o biotransformačních enzymech a transportních systémech a o faktorech ovlivňujících metabolismus xenobiotik.

Sylabus předmětu

 • Xenobiotika - přehled, toxicita a osud v organismu
 • Biotransformační studie, vztah struktury a metabolismu
 • Modelové systémy pro studium metabolismu xenobiotik
 • Cytochromy P450
 • Flavinové monooxygenasy a další oxidační enzymy
 • Enzymy redukující xenobiotika
 • Hydrolasy xenobiotik
 • Konjugační enzymy
 • Transportní systémy xenobiotik
 • Faktory ovlivňující biotransformaci
 • Indukce, inhibice biotransformačních enzymů
 • Genetický polymorfismus
 • Epigenetické regulace, bioinformatika
 • Extrahepatální a mikrobiální biotransformace
 • Lékové interakce, léková rezistence
 • Xenobiochemie rostlin

Semináře

 • Prezentace seminárních prací studentů

Literatura

Skálová, Boušová a kol. Metabolismus léčiv a jiných xenobiotik, Karolinum, 2013. ISBN 9788024619170.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS