Úvod do industriální farmacie

Povinně volitelný předmět, 3. úsek studia studijního programu Farmacie

Cílem předmětu je základní seznámení se strukturou farmaceutického průmyslu, vývojem léčivých přípravků, klinickým vývojem a bioekvivalenčními studiemi generik.

Výuka je realizována v Zentivě Praha, bude probíhat v blocích 3 dnů (obvykle v dubnu). Výuku zajišťují odborní pracovníci Zentivy. Z kapacitních a provozních důvodů je počet studentů limitován na max 50.

Předmět je ukončen písemným zápočtem.

Sylabus předmětu

  • Základní informace o roli farmaceutického průmyslu, významu generik

  • Struktura farmaceutické firmy, možnosti budoucího uplatnění studentů ve farmaceutické firmě a personální podpora

  • Struktura generického vývoje léčivých přípravků, projektové řízení, duševní vlastnictví

  • Klinický vývoj a bioekvivalenční studie

  • Regulatorní záležitosti, farmakovigilance

  • Jištění kvality a SVP

Výuka je realizována formou workshopů a exkurzí do laboratoří a výroby.

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS