Technologie syntetických léčiv

Technologie syntetických léčiv je výběrově povinným předmětem, jehož výuka formou přednášek a cvičení probíhá v 6. semestru. Úzce navazuje na Farmaceutickou chemii. Zabývá se metodikou organicko-syntetických procesů, které nalézají uplatnění při laboratorní přípravě, poloprovozní a průmyslové výrobě léčiv. Předmět poskytuje ucelený soubor znalostí, který umožňuje erudovanou spolupráci farmaceuta s chemiky. Je určen zájemcům o práci ve farmaceutickém výzkumu a výrobě léčiv.

Sylabus předmětu

 • Úvod, cíl a poslání discipliny
 • Historie a vývoj farmaceutického průmyslu
 • Správná výrobní praxe
 • Základní technická dokumentace ve farmaceutickém průmyslu
 • Základní chemické procesy uplatňující se při laboratorní přípravě, poloprovozní a průmyslové výrobě léčiv.
 • Obecná reakce (oxidace, redukce, kondenzace, adice, polymerace, polykondenzace, izomerizace a přesmykování)
 • Speciální syntetické reakce
  • Vznik vazby C-C
  • Vznik vazby C-H
  • Vznik vazby C-X
  • Vznik vazby C-O
  • Vznik vazby C-N
  • Vznik vazby C-S

Praktická cvičení

 • Vícestupňové syntézy vybraných léčiv (barbituráty, sulfonamidy, místní anestetika aj.)
 • Součástí cvičení je exkurze do výrobního farmaceutického závodu.

Literatura

Doležal M.: Technologie syntetických léčiv, Praha, Karolinum 1999

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS