Technologie přírodních léčiv

Navazuje na znalosti získané ve farmakognosii. Cílem předmětu je rozšířit poznatky o přírodních látkách znalostmi o postupech a zařízení používaných při technologickém zpracování surovin přírodního původu, výrobě a kontrole přípravků z léčivých rostlin, živočišných surovin a při izolaci farmaceuticky významných přírodních látek a dále o základních legislativních normách upravujících tuto oblast.

Sylabus předmětu

Přednášky

  • Faktory ovlivňující kvalitu drog
  • Konzervace drog
  • Skladování drog
  • Základní operace při zpracování drog, postupy a zařízení
  • Výroba čajových směsí
  • Základní postupy při izolaci přírodních látek
  • Obecné postupy izolace jednotlivých typů přírodních látek
  • Hodnocení jakosti
  • Léčiva živočišného původu, suroviny, výroba, kriteria kvality, hodnocení přípravků
  • Zásady správné výrobní praxe

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS