Pokročilá organická chemie

Cílem předmětu Pokročilá bioorganická chemie je prohloubit znalosti z organické a bioorganické chemie se zaměřením na metody používané při výzkumu a vývoji biologicky aktivních látek spolu s konkrétními příklady.

Sylabus předmětu

 1. Obecné principy vývoje léčiv
 2. Racionální syntéza biologicky aktivních látek: retrosyntetická analýza I
 3. Racionální syntéza biologicky aktivních látek: retrosyntetická analýza II
 4. Vybrané reakce v organické chemii, chránící skupiny
 5. Kombinatoriální chemie
 6. Základy molekulového modelování
 7. Praktická výuka molekulového modelování
 8. Kvantitativní analýza vztahů mezi chemickou strukturou a biologickou aktivitou (QSAR)
 9. Analýza struktury pomocí spektrálních metod
 10. Chemie sfingolipidů a jejich význam při vývoji biologicky aktivních látek
 11. Transdermální absorpce biologicky aktivních látek
 12. Platinová cytostatika

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS