Patologicko-medicínská propedeutika

Sylabus předmětu

 • Příčiny a průběh nemocí.
 • Symptomy a syndromy.
 • Základní vyšetření ve vnitřním lékařství – anamnéza, fyzikální vyšetření, laboratorní vyšetření.
 • Moderní trendy v radiodiagnostickém vyšetření.
 • Diagnostická rozvaha, kritické posouzení diagnostiky.
 • Vybraná kardiovaskulární onemocnění, symptomatologie, klinický průběh, vyšetřovací strategie, šok-patofyziologie a klinika.
 • Vybraná onemocnění gastrointestinálního systému, symptomatologie, klinika, vyšetřovací strategie.
 • Vybraná onemocnění dýchacího systému, symptomatologie, klinika, funkční vyšetření.
 • Nemoci ledvin, symptomatologie, klinika, funkční vyšetření.
 • Vybraná onemocnění endokrinního systému, diabetes mellitus-symptomatologie, klinika, vyšetřovací metody.
 • Geriatrická problematika ve vnitřním lékařství.
 • Klinická onkologie.

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS