Odborné informace o léčivech

Hlavním cílem předmětu je naučit studenty účelně pracovat s informacemi, které se týkají farmakoterapie (v souladu s principy medicíny založené na důkazu). Během kurzu farmakoinformatiky jsou studenti seznamováni s různými typy informací. Kurz je zaměřen na jejich vyhledání a kritické hodnocení, tak aby dokázali informace potřebné pro dispenzaci a poradenství v samoléčení získat a vyhodnotit.

Sylabus předmětu

Principy medicíny založené na důkazu, klasifikace informačních zdrojů, seznámení s jednotlivými designy klinických studií (randomizované kontrolované studie, kohortové studie, studie případ kontrola, kazuistiky, sekundární zdroje: systematické přehledy, meta-analýzy; vyjádření výsledků - parametry prospěšnosti a rizika - relativní riziko RR; snížení nebo zvýšení relativního rizika RRR/RRI; absolutní riziko AR; poměr šancí OR; NNT/NNH; intervaly spolehlivosti; možné ovlivnění výsledků; interpretace výsledků); práce s databázemi jako zdroji informací (bibliografickými – např. MEDLINE - PubMed, EMBASE; plnotextovými- EBSCO, PROQUEST 5000 a faktografickými – Micromedex Health Care Series; AISLP), kvalita informací na internetu; v seminářích je diskutována i problematika informací, které objevují v reklamách na léčivé přípravky. Dalšími probíranými tématy jsou činnost lékových informačních center, diskusních skupin, etika nakládání s informacemi (ochrana autorských práv; osobních údajů; etika klinických studií – informovaný souhlas).

Literatura

  1. Vlček J., Dalecká R., a kol. Základy farmakoepidemiologie, farmakoekonomiky a farmakoinformatiky. Remedia. Praha, 2005.
  2. Greenhalgh T. Jak pracovat s vědeckou publikací. Grada. Praha, 2003.
  3. University of Oxford: http://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/index.html
  4. Healthy Skepticism: http://www.healthyscepticism.org/
  5. Učebnice euromise: http://ucebnice.euromise.cz/index.php?conn=0&section=knihy

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS