Imunofarmakologie

Imunofarmakologie (v Evropě zřídka přednášená) rozšiřuje znalosti z předmětu imunologie a reaguje tak na prudký rozvoj používání léků modulujících imunitu. Jde zejména o léčiva užívaná v transplantační medicíně, alergologii a klinické imunologii, dále imunomodulační postupy aplikované v onkologii. Podrobněji jsou diskutovány otázky prevence poruch imunity a vakcinace, stejně jako vedlejší imunotoxické a alergizačním účinky ostatních léčiv a xenobiotik. Pozornost je věnována i vztahům mezi systémy imunitní a neurohumorální regulace, vlivu stresu, výživy a životního prostředí na imunitu. Praktické aspekty terapie imunofarmaky přednášejí špičkoví kliničtí imunologové. V klausurních pracích mají studenti možnost podrobně prostudovat určitý problém imunofarmakoterapie a tím získat zkušenosti i z oblasti zdravotnické informatiky.

Sylabus předmětu

  • Aktivní imunizace, technologie vakcín, perspektivní očkovací látky, prostředky pasivní imunizace, protilátky v terapii, monoklonální protilátky, protilátkami cílená distribuce léčiv, imunotoxiny.
  • Terapeutické použití cytokinů, imunomodulátory mikrobiálního původu, hormony thymu, syntetická imunostimulancia.
  • Farmaka pro imunosupresivní terapii - kortikoidy, antimetabolity, cyklosporiny, imunomodulační účinky ionizujícího záření.
  • Terapeutické možnosti u alergiků, přecitlivělost na léky.
  • Vztahy mezi systémy imunitní a neurohumorální regulace, vliv stresu, výživy a životního prostředí na imunitu.
  • Principy testování imunomodulačních a imunotoxických vlastností léčiv a xenobiotik.
  • Klinické aspekty protialergické, imunosupresivní, imunostimulační a substituční terapie.

Literatura

  • Jílek P.,Trummová D., Kaňková M.: Kapitoly z imunofarmakologie, Praha, Karolinum 1996
  • Klener P. et Klener P. Jr.: Principy systémové protinádorové léčby, Grada 2013, ISBN978-80-247-4171-0
  • Nijkamp P., Parnham M. J (Eds.): Principles of Immunopharmacology, 3rd ed. 2011, Springer, ISBN 978-3-0346-0136-8, 728 pp.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS