Fytochemické metody

V předmětu se posluchači seznámí se speciálními izolačními a analytickými postupy, které vyžaduje práce s rostlinným materiálem pro úspěšnou izolaci obsahových látek různého charakteru a stanovení obsahu vybraných sekundárních metabolitů moderními analytickými metodami. V praktických cvičeních se seznamují s procesem zpracování výchozí suroviny od extrakce až po identifikaci jejích obsahových složek. Výuka je směrována k invenčnímu přístupu při izolaci obsahových látek a fytochemické analýze. Předmět je určen především pro zájemce o diplomové práce s fytochemickou tématikou.

Sylabus předmětu

Přednášky

 • 1. Úvod do fytochemických metod; základní pojmy; primární a sekundární metabolismus.
 • 2. Základy separace a izolace přírodních látek; separační metody.
 • 3. Separační metody (TLC, prep. TLC, HPLC, GC, GC/MS, CZE, CZE/MS apod.)I.
 • 4. Separační metody (TLC, prep. TLC, HPLC, GC, GC/MS, CZE, CZE/MS apod.)II.
 • 5. Fotosyntéza, primární a sekundární metabolismus.
 • 6. Biogeneze vybraných sekundárních metabolitů rostlin.
 • 7. Spektrální metody pro identifikaci přírodních látek (IR, NMR, MS).

Praktická cvičení

 • Příprava základních potřeb z laboratorního skla (kapiláry pro nanášení roztoků na tenkovrstvé chromatogramy, Pasteurovy pipety, pera pro prep. TLC).
 • Tenkovrstvá chromatografie: identifikace neznámé přírodní látky.
 • Preparační tenkovrstvá chromatografie: izolace přírodní látky ze směsi.
 • Příprava alkaloidního extraktu z rostlin.
 • Analýza a identifikace jednotlivých složek alkaloidní směsi za využití GC/MS.

Literatura

 • Opletal, L., Drašar, P.: Fytochemické metody. 1. Izolace obsahových látek (laboratorní technika), skriptum, Karolinum, Praha 1994.
 • Hrabálek, A., Kuneš, J., Klimešová, V., Macháček, M., Opletal, L., Palát, K., Roman, M., Vinšová, J.: Chemická laboratorní technika pro farmaceuty, skriptum, Karolinum, Praha 1977.
 • Ikan, R.: Natural Products. A Laboratory Guide. 2nd Edition, Academic |Press, London 1991.
 • Cannell, R. J. P. (ed.): Natural Products Isolation. Humana Press, Totowa 1998.
 • Harborne J.B.: Phytochemical Methods: a guide to modern techniques of plant analysis, 3th Edition, Chapman and Hall, London 1998.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS