Fytochemické metody

V předmětu se posluchači seznámí se speciálními izolačními a analytickými postupy, které vyžaduje práce s rostlinným materiálem pro úspěšnou izolaci obsahových látek různého charakteru a stanovení obsahu vybraných sekundárních metabolitů moderními analytickými metodami.

V praktických cvičeních se seznamují s procesem zpracování výchozí suroviny až po identifikaci jejich obsahových složek.

Výuka je směrována k invenčnímu přístupu při izolaci obsahových látek a fytochemické analýze. Předmět je určen především pro zájemce o diplomové práce s fytochemickou tématikou.

Sylabus předmětu

Přednášky

Obecná část (zahrnuje výklad o použití nejvhodnějších a speciálních materiálů pro fytochemickou práci):

 • Laboratorní materiál
  • materiál na bázi oxidu křemičitého, kovový materiál, pryž, plastické hmoty, papír a další materiály
  • laboratorní přístroje
 • Rozdrobňování, sítování, odběr vzorků, jejich uchovávání a dokumentace
 • Separační metody
  • extrakce, dekantace a filtrace
  • chromatografie
  • krystalizace
 • Hodnocení izolovaných látek
  • určování struktury na základě fyzikálních a fyzikálně-chemických metod (metody VIS, UV, IR, OR, MS, NMR)
 • Postupy analytické fytochemie na vybraných příkladech
  • využití metod HPLC
  • využití metod GC

Speciální část (zahrnuje modelový výklad nejběžnějších stukrutních typů sekundárních metabolitů)

 • Jednoduché fenoly (kromě flavonoidů) a fenolové kyseliny (aglykony, glykosidy, deriváty kyselin)
 • Kumariny
 • Lignany
 • Diarylheptanoidy a arylalkanony
 • Stilbenoidy
 • Xanthony a styrylpyrony
 • Flavonoidy, isoflavonoidy, neoflavonoidy a flavanoidy
 • Anthokyany
 • Třísloviny
 • Polyketidy
 • Naftochinony, anthrachinony, naftodianthrony, chinony
 • Orcinoly a floroglucinoly
 • Terpenoidy (monoterpeny, seskviterpeny a laktony, diterpeny, triterpeny, karotenoidy)
 • Steroidy různého typu, kardiotonické glykosidy
 • Alkaloidy různého typu

Praktická cvičení

Částečně demonstrativní

 • Příprava základních potřeb z laboratorního skla (kapiláry pro nanášení roztoků na tenkovrstvé chromatogramy, adjustační kapiláry, Pasteurovy pipety, filtrační balónky, balónky pro Svobodovu krystalizační techniku aj.),
 • Příprava a frakcionace extraktů
 • Zahušťování extraktů, destilace prchavých složek
 • Sloupcová chromatografie
 • Tenkovrstvá chromatografie (analytická, preparativní)
 • Krystalizace
 • Základní fyzikální charakteristika (t. t., t. v., optická rotace)

Literatura

 • Opletal, L., Drašar, P.: Fytochemické metody. 1. Izolace obsahových látek (laboratorní technika), skriptum, Karolinum, Praha 1994.
 • Hrabálek, A., Kuneš, J., Klimešová, V., Macháček, M., Opletal, L., Palát, K., Roman, M., Vinšová, J.: Chemická laboratorní technika pro farmaceuty, skriptum, Karolinum, Praha 1977.
 • Ikan, R.: Natural |Products. A Laboratory Guide. 2nd Edition, Academic |Press, London 1991

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS