Exkurze do farmaceutického průmyslu

Hlavním cílem předmětu je ukázat studentům chod farmaceutického výrobního podniku. Během jednodenní exkurze do farmaceutické výrobní firmy se studenti seznámí s funkcí podniku, s vybranými výrobními a kontrolními procesy a Správnou výrobní praxí ve farmaceutickém průmyslu.

Sylabus předmětu

Informace o výrobní firmě a jejích aktivitách, prohlídka vybraných provozů realizovaná se aměřením na zásady správné výrobní praxe, výroba pevných lékových forem, výroba polotuhých a nesterilních tekutých lékových forem; metody a dokumentace kontroly kvality práce ve farmaceutickém průmyslu

Literatura

  1. edd. Vlček J, Dalecká R: Vybraná farmaceutická odvětví (angl. Selected pharmacaceutical branches), Professional Publishing 2004, (ISBN: 80-86419-69-X)
  2. edd. Vlček J., Dalecká R: Základy farmakoepidemiologie, farmakoekonomiky a farmakoinformatiky (angl. Basic of pharmacoepidemiology, pharmacoeconomics and pharmacoiphormatics), 2. přepravované vydání, Remedia 2005, (ISBN: 80-903555-0-1)
  3. Hájek, L.: Ekonomie a národní hospodářství. HK, FŘIT, Gaudeamus 1998, 2002
  4. Holman, R.: Ekonomie. Praha, C. H. Beck 1999
  5. Janeček,V.: Úvod do účetnictví. HK, VŠP, Gaudeamus 1997
  6. Kovanicová, D.: Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha, Trizonia 1993 (a další vydání)
  7. Samuelson, P. A. - Nordhaus,W. D.: Ekonomie. Praha, Svoboda 1991, 1995
  8. Synek, M. a kol.: Podniková ekonomika. Praha, C. H. Beck 1999

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS