Ekonomika a management farmaceutické praxe

Sylabus předmětu

 • základy ekonomie a ekonomiky (ekonomické systémy, principy a zásady)
 • makroekonomické aspekty zdravotnického systému
 • ekonomika a financování zdravotní péče
 • ekonomika zdravotnictví a základy farmakoekonomiky
 • etické vs. ekonomické aspekty ve zdravotnictví
 • specifika ekonomiky zdravotnictví
 • regulační a kontrolní opatření ve zdravotnictví
 • základy managementu (plánování, organizování, řízení lidských zdrojů, vedení, kontrolování)
 • management ve zdravotnictví a farmacii a jeho specifika
 • mikroekonomie (nabídka a poptávka po zdravotnických službách)
 • účetnictví podniku a principy výkaznictví
 • podniková ekonomika
 • finanční analýza lékárny
 • ekonomika a ekonomické řízení lékárny
 • marketing ve zdravotnictví a farmacii
 • zdravotnictví v tržním systému hospodářství (finanční trhy, bankovní systém, peníze)

Literatura

 • Vlček J.: Vybraná farmaceutická odvětví, Praha, Professional Publishing, 2004.
 • Vlček J., Dalecká R. a kol.: Základy farmakoepidemiologie, farmakoekonomiky a farmakoinformatiky, Praha, Remedia, 2005.
 • Holman, R.: Ekonomie. 5. vydání. Praha, C. H. Beck, 2011.
 • Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D.: Ekonomie. 19. vydání. Praha, Svoboda, 2013.
 • ZLÁMAL, Jaroslav a Jana BELLOVÁ. Ekonomika zdravotnictví. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005.
 • GLADKIJ, Ivan. Management ve zdravotnictví: ekonomika zdravotnictví : řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví: kvalita zdravotní péče a její vyhodnocování. Brno: Computer Press, 2003.
 • Synek, M. a kol.: Podniková ekonomika. 5. vydání. Praha, C. H. Beck, 2010.
 • Doležal T. a kol.: Základy farmakoekonomiky. Praha, ČFAS, 2007.
 • Kovanicová, D.: Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha, Polygon, 2012.
 • Janeček, V.: Úvod do účetnictví. Hradec Králové, Gaudeamus, 1997.
 • Pitra, Z.: Základy managementu. Praha, Professional Publishing, 2007.
 • Vítek, M., Vítková, M.: Management. Systémový přístup. Hradec Králové, Gaudeamus, 2007.
 • Sakslová V., Šimková, E.: Základy řízení lidských zdrojů. Hradec Králové, Gaudeamus, 2009.
 • Mohelská, H.: Řízení lidských zdrojů. Hradec Králové, Gaudeamus, 2009.
 • Hálek, V.: Základy marketingu. Hradec Králové, Gaudeamus, 2007.
 • Kotler, P., Armstrong, G.: Marketing. Praha, PBtisk, 2004.
 • METYŠ, Karel a Peter BALOG. Marketing ve farmacii. Praha: Grada, 2006.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS