Biotechnologie

Předmět podává informace o produkci biologicky aktivních látek biotechnologickým způsobem, které se uplatňují zejména ve farmacii a medicíně, dále v potravinářství, zemědělství a při ochraně životního prostředí. Zahrnuje rovněž metody a zařízení, které se používají při biosyntézách a biotransformacích. Zvláštní pozornost je věnována bioléčivům, metodám jejich získávání a výroby a jejich aplikaci.

Sylabus předmětu

Přednášky

 • Průmyslové biotechnologie – metody a zařízení
 • Šlechtění a selekce
 • Rekombinantní technologie
 • Enzymové inženýrství
 • Bioelektronika
 • Rostlinné biotechnologie – metody a zařízení
 • Živočišné biotechnologie – metody a zařízení
 • Biotechnologie ve farmacii
 • Biomedicínské inženýrství
 • Biotechnologie v potravinářství
 • Biotechnologie v zemědělství
 • Biotechnologie v životním prostředí

Cvičení

 • Kultivace Escherichia coli v baňkách a bioreaktorech
 • Hydrolýza penicilínu imobilizovanou penicilín acylázou
 • Měření růstu a tvorby produktů
 • Stanovení přestupu kyslíku siřičitanovou metodou

Literatura

 • Sikyta, B., Dušek, J.: Biotechnologie pro farmaceuty. Karolinum, Praha 2001.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS