Patobiochemie

Patobiochemie se zabývá poruchami biochemických dějů v organismu, biochemickými změnami v průběhu chorobných stavů a snaží se o jejich vysvětlení na molekulární úrovni. Součástí předmětu na farmaceutické fakultě jsou též některé aspekty fyziologické biochemie člověka, které do patobiochemie uvádějí (např. biochemie trávení a vstřebávání, syntéza a odbourávání hemoglobinu, metabolismus lipoproteinů apod).

Cílem předmětu je lépe připravit studenty pro budoucí pochopení významu a mechanismu farmakoterapeutických zásahů v organismu, tedy zejména pro farmakologii, a zároveň též přispívat k prohloubení zdravotnického vzdělání farmaceuta, a poskytnout přípravu. těm, kteří uvažují o budoucí dráze pracovníka biomedicinského výzkumu.

Sylabus předmětu

Úvod, charakteristika a historie předmětu

Fyziologická a patologická biochemie lipidů

 • Trávení a vstřebávání z GIT, poruchy
 • Lipoproteiny - složení, metabolismus
 • Dyslipoproteinémie
 • Biochemie aterosklerózy
 • Poruchy metabolismu složených lipidů – lipidózy

Fyziologická a patologická biochemie sacharidů

 • Trávení a vstřebávání sacharidů, poruchy těchto dějů
 • Základní metabolické cesty sacharidů a jejich poruchy,
 • poruchy metabolismu fruktosy a galaktosy
 • Glykogenózy
 • Regulace glykémie a její poruchy
 • Složené cukry
 • Mukopolysacharidózy
 • Diabetes mellitus jako komplexní metabolická choroba - biochemie diabetu
 • molekulární výklad pozdních následků diabetu

Fyziologická a patologická biochemie látek obsahujících dusík

 • Bílkoviny, peptidy, látky nebílkovinného dusíku
 • Trávení bílkovin, vstřebávání aminokyselin, poruchy těchto dějů
 • Tvorba a odstraňování amoniaku
 • Biochemický výklad poruch ornithinového cyklu, hepatogenní encefalopatie
 • Kreatin, Kreatinin , klinickobioch. význam

Nukleové kyseliny, metabolismus purinů a pyrimidinů

 • Regulace metabolismu purinů, poruchy, hyperurikémie, dna
 • Regulace metabolismu pyrimidinů, poruchy

Dědičné poruchy metabolismu aminokyselin

 • Příčiny, následky, klinickobiochemické aspekty

Biochemie porfyrinů

 • Syntéza a metabolismus porfyrinů, regulace a jejich poruchy
 • Porfyrie, Hemoglobinopatie
 • Ikterus

Biochemie novotvarů

 • Fyzikální a chemické příčiny vzniku nádorů
 • Biologické příčiny vzniku nádorů. Nádorová transformace
 • Virové nádory. Virové a buněčné onkogeny, růstové faktory
 • Klinickobiochemické aspekty nádorů

Biochemie zánětu

 • Mediátory zánětu. Biogenní aminy, kininy, eikosanoidy - metabolismus kys. arachidonové
 • Farmakoterapeutické zásahy do metabolismu mediátorů zánětu

Patobiochemie nervového systému

Semináře

Práce s původní literaturou (separáty publikací) nebo databází - zpracování posluchači, rozbor a diskuse k vybranému tématu.

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS