Mimolékárenská praxe

Hlavním cílem předmětu je představit studentům laboratoře zdravotnických i jiných zařízení a jejich fungování, poukázat na další možnost uplatnění absolventů oboru farmacie kromě lékárny, umožnit studentům konfrontaci teorie s realitou.

během praxe v délce 2 týdny student poznává pracoviště (s výjimkou lékárny), na kterém může využít své znalosti a dovednosti získané v rámci dosavadní výuky. Jedná se převážně o specializovaná zařízení léčebně preventivní péče – mikrobiologické, biochemické laboratoře, laboratorní zařízení zdravotních ústavů, transfuzní služby. Praxi lze také konat v analytických laboratořích v jiných než zdravotnických oborech.

Sylabus předmětu

Organizační struktura pracoviště, personální vybavení, organizace práce, výrobní nebo přístrojové vybavení, principy používaných metod (kontrolních či diagnostických) a případně pracovní náplň farmaceuta na daném pracovišti, analýzy různého druhu, práce s analyzátory.

Literatura

Viz literaturu jednotlivých předmětů (např. Analytická chemie, Biochemie, Mikrobiologie) ve vztahu k zaměření konkrétní praxe.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS