Chemická laboratorní technika

Cílem předmětu je naučit studenty základy chemické laboratorní techniky s ohledem na další práci v laboratořích různého zaměření.

Sylabus předmětu

Seznámení s vybavením chemické laboratoře, s chemickým laboratorním materiálem a sklem.

Práce se sklem. Práce s toxickými a dráždivými látkami.

Základní laboratorní operace

 • vážení
 • odměřování kapalin
 • měření teploty, tlaku, hustoty
 • homogenizace a rozpouštění látek (příprava roztoků)
 • zahřívání (způsoby zahřívání, typy lázní, zahřívání pod zpětným chladičem)
 • chlazení (chladící směsi)
 • mechanické operace (míchání, třepání)
 • sušení (pevných, kapalných a plynných látek)
 • práce s plyny
 • práce s vakuem
 • charakterizace připravených látek

Izolační a čistící metody

 • dekantace
 • filtrace (za normálního tlaku, za sníženého tlaku)
 • destilace (prostá, vakuová, destilace s vodní párou)
 • odpařování (práce s rotační vakuovou odparkou)
 • krystalizace (ochlazením za horka nasyceného roztoku, odpařením rozpouštědla, srážení, vysolování)
 • sublimace
 • extrakce a vytřepávání

Uvedené operace budou procvičeny na vybraných konkrétních preparativních úlohách.

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS