Farmakognozie I

Specifická disciplína přednášená jen na farmaceutických fakultách všestranně pojednávající o léčivech a pomocných látkách přírodního původu (rostliny, mikroorganismy a živočišné produkty) používaných v humánní a veterinární medicíně. Tento předmět je zakončen státní zkouškou.

Sylabus předmětu

Přednášky

  • Biogenetický sytém
  • Klasifikace drog
  • Aminokyseliny, peptidy, proteiny
  • Sacharidy a drogy obsahující sacharidy
  • Celulóza, gumy a slizy, pektin
  • Lipidy
  • Glykosidy
  • Biosyntéza glykosidů
  • Fenolické glykosidy
  • Anthraglykosidy
  • Kyanogenní glykosidy
  • Saponinové glykosidy
  • Kardioglykosidy
  • Izothiokyanáty
  • Flavonoidní glykosidy
  • Iridoidní glykosidy
  • Třísloviny
  • Silice, pryskyřice a balzámy
  • Alkaloidy
  • Pyridinové a piperidinové alkaloidy
  • Tropanové alkaloidy
  • Chinolinové alkaloidy
  • Izochinolinové alkaloidy
  • Indolové alkaloidy
  • Imidazolové alkaloidy
  • Steroidní a triterpenické alkaloidy
  • Purinové alkaloidy
  • Hormony
  • Enzymy
  • Vitamíny a drogy obsahující vitamíny
  • Antibiotika

Literatura

  • Spilková, J. a kol.: Farmakognozie. Karolinum, Praha 2016.
  • Bruneton, J.: Pharmacognosy, phytochemistry, medicinal plants. Intercept, Hampshire 1999.
  • Dušek, J. a kol.: Praktická cvičení z farmakognosie. Karolinum, Praha 2002.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS