Základy lékárenství

Povinný předmět určený pro studenty 1. úseku studia stud. programu farmacie. Výuka formou přednášek (příp. nepovinných seminářů) je realizována na katedře sociální a klinické farmacie ve spolupráci s katedrou farmaceutické technologie. Je orientována na získání vybraných základních znalostí o lékárně a činnostech zde realizovaných, na seznámení se se základními poznatky z oblasti lékových forem a postupů používaných při přípravě léčivých přípravků v lékárně. Tento předmět je určen zejména jako teoretická průprava pro propedeutickou lékárenskou praxi po 1. ročníku a současně slouží jako přípravný pro předmět Lékárenství ve 4. ročníku.

Sylabus předmětu

 • Úvod do předmětu. Lékárenství a lékárna jako zdravotnické zařízení. Rozdělení a náplň základních činností v lékárně.
 • Vybraná lékárenská legislativa – úvod, vymezení základních farmaceutických pojmů, činnosti realizované v lékárně a související právní předpisy.
 • Pracovníci v lékárně. Práva a povinnosti zdravotnických pracovníků. Pacient v lékárně.
 • Hygienický režim v lékárně. Bezpečnost práce v lékárně.
 • Lékopisy a jiná základní literatura používaná v lékárně. Český lékopis 2009.
 • Léčiva, léčivé a pomocné látky, léčivé přípravky. Venena, separanda, inoxia, návykové látky.
 • Lékařské předpisy, jejich rozdělení, obecná struktura receptu, orientace na receptu. Recepturní zkratky, číslovky, synonyma.
 • Lékařské předpisy – pravidla pro zacházení s nimi, vyhláška č. 54/2008 Sb. Základy práce s receptem.
 • Odborné praxe v lékárnách - zaměření praxí, povinnosti studentů, úkoly apod. Shrnutí poznatků a opakování. Diskuze.
 • Úvod do technologické části. Příprava a výroba léčivých přípravků. Základy přípravy léčivých přípravků v lékárnách - navažování, rozpouštění, mísení, nalévání atd.
 • Pomocné látky - charakterizace, rozdělení (příklady a vlastnosti). Obaly v lékárenské praxi.
 • Základní aplikační/lékové formy léčivých přípravků v lékárnách - roztoky, sirupy, masti, krémy apod.
 • Český lékopis 2009 – připravované léčivé přípravky.
   

Literatura

 • Sbírka zákonů ČR
 • Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Český lékopis, Praha, Grada Publishing, aktuální vydání
 • Macešková, B., Smejkalová, L., Kolář J.: Provoz lékáren, 1. vyd., VFU, Brno 2010, (ISBN 978-80-7305-127-3)
 • Internetové stránky související s oborem - www.sukl.cz, www.mzcr.cz, www.lekarnici.cz, www.apatykar.cz
 • Odborná periodika – Časopis českých lékárníků, Praktické lékárenství, Zdravotnické noviny

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS