Základy dozimetrie a ochrana před zářením

Sylabus předmětu

  • Ionizující záření
  • Struktura hmoty
  • Zákony radioaktivní přeměny a pravidla pro radioaktivní přeměnu
  • Interakce záření s látkou
  • Dozimetrické veličiny a jednotky, radiační riziko
  • Přístroje pro měření a detekci ionizujícího záření
  • Biologické účinky záření
  • Přirozená a umělá radioaktivita
  • Ochrana před zářením

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS