Propedeutická lékárenská praxe

Hlavním cílem předmětu je představit studentům lékárnu jako základní pracoviště poskytující farmaceutickou péči a získat základní dovednosti potřebné pro práci v lékárně.

Během praxe v délce 1 týdne se student celkově seznámí s lékárnou a pod vedením odborných pracovníků lékárny vykonává pomocné a rutinní práce spojené zejména s přípravou léčivých přípravků, s přejímkou dodávek léčiv a jejich uskladňováním.

Sylabus předmětu

Lékárna, jednotlivé místnosti a jejich funkce, kategorie pracovníků lékárny, cíle jednotlivých činností, skladování, výdej a příprava léčivých přípravků, zdravotnické prostředky, sortiment lékárny.

Literatura

  1. Český lékopis 2005 včetně doplňků, Praha, Grada Publishing, aktuální vydání.
  2. Periodika – Časopis českých lékárníků, Praktické lékárenství, Zdravotnické noviny.
  3. Solutio-příruční kniha pro lékárny, Praha, Medon 1996-2007.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS