Organická chemie II

Průpravná disciplina pro výuku profilových disciplín vyučovaných na fakultě.

Sylabus předmětu

Přednášky a semináře

Organická chemie

  • Význam OCH pro farmacii
  • Názvosloví organické chemie
  • Typy vazeb v org. chemii, rozložení elektronů, indukční efekt, dipólový moment
  • Resonance, mezomerní efekt, termodynamika, kinetika chemických reakcí
  • Acidita a bazicita organických sloučenin
  • Stereochemie. Konformace alifatických a cyklických skeletů. Chiralita.
  • Fyzikální vlastnosti organických sloučenin a jejich měření
  • Klasifikace reakčních mechanismů
  • Spektroskopické metody v organické chemii

Systém organických sloučenin

Uhlovodíky, halogenderiváty, Alkoholy, fenoly, ethery, halogenhydriny, aminy, sloučeniny síry a křemíku, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny a jejich deriváty, substituované karboxylové kyseliny a jejich deriváty, deriváty kyseliny uhličité, organokovové sloučeniny, heterocykly, syntetické polymery

Bioorganická chemie

Chemie peptidů, bílkovin, nukleových kyselin, sacharidů, terpenů, steroidů, alkaloidů, tuků, lipidů a vitamínů

Praktická cvičení

Procvičování reakcí ze skupiny substitucí nukleofilních a elektrofilních, oxidací, redukcí, přesmyků, eliminací, reakcí karbonylu a karboxylových kyselin.

Procvičované metody:

Míchání, zahřívání, chlazení, zahřívání pod zpětným chladičem, destilace (prostá, vakuová, s vodní párou), krystalizace z vodných i organických roztoků, sušení (pevných látek, kapalin a plynů), extrakce pevných látek a kapalin

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS