Odborná jazyková příprava I

Cílem jazykové přípravy je seznámit studenty s cizojazyčnou terminologií jednotlivých farmaceutických studijních programů a prohloubit jejich znalosti gramatiky, zejména pokud se týká zvláštností odborného stylu. Z latiny a jednoho dalšího zvoleného jazyka konají posluchači povinnou zkoušku. Do učebního plánu Farmaceutické fakulty je zařazena povinná výuka latiny a nepovinná výuka angličtiny, němčiny a francouzštiny, případně ruštiny.

Na předmět navazuje Odborná jazyková příprava II ve 2. úseku studia.

Sylabus předmětu

Angličtina | Francouzština | Němčina

Angličtina

Zimní semestr

 1. Faculty of Pharmacy and the Course of Study
 2. Postgraduate Study, Executive and Management of the Faculty, Life at the University
 3. Chemistry – Chemical Substances, Solutions, Elements
 4. Greatest Inventions, Science Understandable to Public, Popularizing science
 5. Chemical Laboratory
 6. General Laboratory Safety Rules, Safety Phrases
 7. Plant Body, Cell, Plant Physiology
 8. Herbaceous Plants in Medicine and Pharmacy
 9. Everyday Use of Herbaceous Plants
 10. National Health Service Worldwide, Insurance Companies
 11. National Health Service in the Czech Republic
 12. Micro-organisms, Foodborne Illness, Cross-contamination, Botulism
 13. Micro-organisms and their Influence on Everyday Lives

Letní semestr

 1. Viruses
 2. Viral Infectious Diseases
 3. Bacteria
 4. Bacterial Infectious Diseases, How to Prevent the Spread of Infectious Diseases
 5. HIV and AIDS
 6. Cancer, Types of Cancer, Signs and Symptoms
 7. Pharmaceutical Research and Treatment of Incurable Diseases
 8. Alternative Medicine vs. Conventional Medicine
 9. Homeopathy
 10. Antibiotics
 11. Hormones
 12. The Value of Vitamins
 13. The Value of Minerals

Francouzština

Zimní semestr

a.

 • Pharmacie et médecine contemporaines
 • Histoire de la médecine et de la pharmacie
 • Paracelse; savants célèbres
 • Etudes des sciences en France
 • La structure de l´atome
 • Chimie minérale
 • Chimie organique
 • Principaux types de réactions
 • Laboratoire chimique et biochimique
 • L´eau et son rôle dans la vie humaine

b.

 • L´Enseignement supérieur en République tchèque et en France
 • L´homme et son passé
 • Famille
 • Maison, logement
 • Curriculum vitae, questionnaire
 • Lettre
 • La science aujourd´hui
 • La pratique – travaux de laboratoire Officine

Letní semestr

a.

 • Cellule
 • Bactéries et virus
 • Anatomie végétale
 • Physiologie végétale
 • Plantes médicinales
 • Règne animal
 • Laboratoire de biologie: dissection d´un petit mammifère
 • Corps humain et ses fonctions

b.

 • Le génie génétique
 • Le Sida
 • Agriculture-industrie
 • Protection de la nature
 • Expérience personnelle – travaux dans le laboratoire
 • Procès-verbal
 • Sport
 • Diététique, cuisine, repas
 • Style de vie
 • Enfant, étapes de la vie

Němčina

Zimní semestr

a.

 1. Gegenstand, Aufgaben und Einteilung der Chemie
 2. Die chemischen Elemente
 3. Physikalisches Gemisch und chemische Verbindung
 4. Oxide, Säuren, Basen und Salze
 5. Kohlenstoff oder/und ein anderes Element
 6. Organische Verbindungen

b.

 1. Hochschulstudium – Studium an der pharmazeutischen Fakultät
 2. Hradec Králové – die Stadt, wo ich studiere
 3. Lernen wir Fremdsprachen!
 4. Familienleben
 5. Wohnungsprobleme
 6. Freizeit, Hobbys
 7. Berufswahl, mein künftiger Beruf

Letní semestr

a.

 1. Im chemischen und biologischen Labor
 2. Zellen- und Gewebelehre
 3. Das Mikroskop (wie mikroskopiert man)
 4. Bildung und Wachstum der Pflanzenorgane
 5. Rosengewächse oder/und eine andere Pflanzenfamilie
 6. Heilpflanzen (Bedeutung, Sammeln, Trocknen…)
 7. Maiglöckchen oder/und ein anderes Heilkraut
 8. Die Objekte der Pharmakognosie

b.

 1. Meine ersten Erfahrungen mit dem Studium der Pharmazie
 2. Was zeige ich meinem deutschen Freund in der Tschechischen Republik
 3. Heidelberg und andere deutsche bzw. österreichische und schweizerische Städte
 4. Urlaubstips
 5. Massenmedien: Fernsehen, Radio, Zeitschriften, Zeitungen…

Literatura

Angličtina

 1. Havlíčková, I., Dostálová, Š., Katerová, Z.: English For Pharmacy and Medical Bioanalytics, Karolinum, Praha 2008.
 2. Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press 2012.
 3. McCarthy, M.: Vocabulary in Use, Cambridge University Press 2010.

Francouzština

 1. KUNEŠOVÁ, K. Le français de spécialité. Praha: Karolinum, 2005.
 2. Slovníky Č-F, F-Č.
 3. PRAVDA, M.-PRAVDOVÁ, M. Francouzština pro samouky. Praha : Leda, posl. vydání.
 4. TAIŠLOVÁ, J. Mluvnice francouzštiny. Praha: Leda, 2002.
 5. HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKA, J. Francouzská mluvnice, Praha: SPN, 1991.

Němčina

 1. Zahradníčková, B.: Textová učebnice němčiny pro studenty Farmaceutické fakulty. Karolinum, Praha 2002.
 2. Berglová, E., Formánková E., Mašek M.: Moderní gramatika němčiny. Fraus, Plzeň 2002.
 3. Hall, K.: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Hueber Verlag, Deutschland 2012.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS