Obecná chemie v příkladech

Předmět je zaměřen na rozšířené procvičování témat obecné chemie probírané na seminářích z obecné a anorganické chemie.

Sylabus předmětu

Semináře

  • Výpočty: koncentrace roztoku, stechiometrické výpočty
  • Kyseliny a zásady: teorie kyselin a zásad, výpočty pH a Ka, acidobazické děje, hydrolýza solí.
  • Redoxní děje: oxidační číslo, oxid.-redukční reakce, elektrochemická řada napětí.
  • Periodická tabulka prvků: elektronové konfigurace, periodicita atomových parametrů a chemických vlastností
  • Chemická vazba: teorie molekulových orbitalů
  • Chemické vzorce a molekulové modely: strukturně-elektronové vzorce, tvary molekul, VSEPR.
  • Názvosloví anorganické chemie

Literatura

  • Klimešová V., Palát K.: Základy obecné chemie pro farmaceuty, Karolinum, Praha, ISBN 80-246-0393-4
  • Klimešová V., Kubicová L., Palát K., Sova J.: Seminární cvičení z obecné a anorganické chemie, Karolinum, Praha ISBN 80-7184-683-7

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS