Konstituce organických sloučenin

Předmět je zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí organické chemie.

Sylabus předmětu

Semináře

1. Strukturní vzorce jako útvar chemické informace

2. Chemické a fyzikální vlastnosti látek

3. Co lze vyčíst z chemických vzorců

4. Chemické a fyzikální vlastnosti:

  • Alifatické sloučeniny
  • Aromatické sloučeniny
  • Heterocyklické sloučeniny

Literatura

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS