Farmaceutická botanika II

Výuka Farmaceutické botaniky II je soustředěna na farmaceuticky významné druhy vyšších rostlin taxonů Gymnospermophyta a Angiospermophyta. Studenti jsou seznámeni se systematickým zařazením těchto rostlin, jejich stručným popisem, obsahovými látkami a významem v současné farmacii. Při výuce je kladen důraz na charakteristické rysy a prvky poznání těchto rostlin, které mají studentům pomoci v případě potřeby se orientovat při případné konzultaci. Ve výčtu taxonů je věnována pozornost asijským rostlinám, které tvoří v poslední době stále větší podíl v evropském a českém lékopise.

Sylabus předmětu

Systematika rostlin

 • Pteridophyta: morfologie, taxonomická a biochemická charakteristika; Equisetophyta: morfologie, taxonomická a biochemická charakteristika; Gymnospermní taxony: obecná charakteristika nahosemenných; Angiospermní taxony: obecná charakteristika krytosemenných rostlin
 • Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných nahosemenných čeledí, jejich rodů a druhů: Ginkgoaceae, Pinaceae, Cupressaceae, Taxaceae, Ephedraceae.
 • Morfologická, embryologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí z taxonomické jednotky Magnoliopsida: Myristicaceae, Lauraceae, Monimiaceae, Piperaceae, Illiciaceae, Ranunculaceae, Berberidaceae, Podophyllaceae, Papaveraceae, Fagaceae, Betulaceae, Hamamelidaceae, Caraophyllaceae,  Amaranthaceae
 • Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Polygonaceae, Theaceae, Hypericaceae, Ericaceae, Cucurbitaceae, Caricaceae, Primulaceae, Passifloraceae, Brassicaceae.
 • Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Salicaceae,Malvaceae, Tiliaceae, Sterculiaceae, Urticaceae, Cannabaceae, Euphorbiaceae, Myrtaceae, Rutaceae, Aceraceae, Hippocastanaceae, Sapindaceae, Crassulaceae.
 • Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Rosaceae, Amygdalaceae, Linaceae, Erythroxylaceae, Zygophylaceae,
 • Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Fabaceae.
 • Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Aquifoliaceae, Rhamnaceae, Eleagnaceae, Santalaceae, Viscaceae.
 • Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Araliaceae, Apiaceae, Adoxaceae, Valerianaceae.
 • Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Loganiaceae, Rubiaceae, Menyanthaceae, Apocynaceae, Asclepiadaceae, Gentianaceae.
 • Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Lamiaceae, Verbenaceae.
 • Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Solanaceae, Convolvulaceae, Boraginaceae,
 • Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Scrophulariaceae, Plantaginaceae, Pedaliaceae, Acanthaceae, Oleaceae
 • Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí: Lobeliaceae, Asteraceae
 • Morfologická, embryologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných krytosemenných čeledí z taxonomické jednotky Liliopsida: evoluce, rozšíření, morfologické rozdíly vzhledem k dvouděložným rostlinám, praktický význam: čeledi  Melanthiaceae, Colchicaceae, Lialiaceae, Iridaceae, Orchidaceae, Amaryllidaceae, Ruscaceae.
 • Morfologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných čeledí, Aloaceae, Dioscoreaceae, Bromeliaceae, Musaceae, Zingiberaceae, Poaceae, Arecaceae, Araceae. Alismataceae.
 • Úvodní informace k botanické nomenklatuře a vysvětlení morfologických termínů, morfologie rostlinných částí: kořene, stonku, listu, květu a plodu; identifikační znaky a sporné taxony; řády Fagales (Fagaceae), Ericales (Ericaceae, Vacciniaceae).
 • Identifikační znaky a sporné taxony: řády Violales (Violaceae), Capparales (Brassicaceae), Malvales (Malvaceae, Tiliaceae), Myrtales (Oenotheraceae), Fabales (Fabaceae), Rhamnales (Rhamnaceae).
 • Identifikační znaky a sporné taxony; řády Araliales (Apiaceae), Lamiales (Lamiaceae), Scrophulariales (Scrophulariaceae), Asterales (Asteraceae: Cichorioideae, Asteroideae).

 

Praktická cvičení

 • Mikroskopie: sinice, řasy, houby, lišejníky
 • Mikroskopie: mechorosty, výtrusné cévnaté rostliny 
 • Mikroskopie: nahosemenné rostliny (stavba květu)
 • Mikroskopie: krytosemenné rostliny (stavba květu)
 • Praktické poznávání farmaceuticky a toxikologicky významných rostlin na zahradě léčivých rostlin (3x)

Literatura

Povinná:

 • Jahodář, Luděk. Farmakobotanika : semenné rostliny. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2011, 278 s. ISBN 978-80-246-2015-2.
 • Rahfeld, Bettina. Mikroskopischer Farbatlas pflanzlicher Drogen. Heidelberg: Spektrum, 2011, 326 s. ISBN 978-3-8274-2781-6.

Doporučená:

 • Deyl, Miloš, Hísek, Květoslav. Naše květiny. Praha: Academia, 2001, 690 s. ISBN 80-200-0940-X.
 • Průša, David. Chráněné rostliny České a Slovenské republiky. Brno: Computer Press, 2005, 328 s. ISBN 80-251-0262-9.
 • Kubát Karel. Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia, 2002, s. ISBN 80-200-0836-5.
 • Kolektiv autorů. Květena České republiky 1-8 díl. Praha: Academia, 1998, s. ISBN .
 • Rahfeld, Bettina. Mikroskopischer Farbatlas pflanzlicher Drogen. Heidelberg: Spektrum, 2011, 326 s. ISBN 978-3-8274-2781-6.
 • Eschrich, Walter. Pulver-Atlas der Drogen der deutschsprachigen Arzneibucher. Stuttgart: Deutsch. Apoth. Vlg., 1999, 364 s. ISBN 3-7692-2505-8.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS