Farmaceutická botanika I

V rámci kurzu Farmaceutická botanika I se studenti seznámí se základy anatomie, histologie, anatomie a morfologie farmaceuticky významných rostlin. Dalším předmětem kurzu je biogeneze základních primárních a sekundárních farmaceuticky důležitých metabolitů rostlin a objasnění regulace fyziologických procesů rostlin.

Sylabus předmětu

Anatomická část

Cytologie

 • základní cytoplasma
 • buněčné membrány
 • semiautonomní organely (plastidy, mitochondrie)
 • cytoskelet, partikule
 • jádro, jadérko, mitotický aparát
 • buněčná stěna
 • metaplazmatické inkluze

Histologie

 • pletiva podle tvaru buněk a tloustnutí buněčných stěn
 • soustava pletiv dělivých
 • soustava pletiv krycích
 • soustava pletiv vodivých
 • soustava pletiv základních

Organologie

 • anatomická stavba kořene
 • anatomická stavba stonku
 • anatomická stavba květu
 • anatomická stavba plodu
 • anatomická stavba semene

Biochemická a fyziologická část (vybrané kapitoly)

 • Primární a sekundární metabolismus, fotosyntéza, dýchání rostlin, glykolýza, citrátový cyklus
 • Biogeneze sekundárních metabolitů rostlin: alkaloidy – biogeneze farmaceuticky významných alkaloidů, jejich využití ve farmacii
 • Biogeneze sekundárních metabolitů rostlin: isoprenoidy - biogeneze farmaceuticky významných isoprenoidů, jejich využití ve farmacii
 • Biogeneze sekundárních metabolitů rostlin: fenolické sloučeniny, glykosidy - biogeneze farmaceuticky významných fenolických sloučenin a glykosidů, jejich využití ve farmacii
 • Fytohormony: regulátory rostlinného růstu

Systematická část

 • Úvod do systematické botaniky - objasnění pojmů, úloha systematiky v biologii a způsob jejího řešení, hlavní typy systémů, definice druhu jako základního taxonu; odborná nomenklatura (názvosloví) - objasnění pojmů a pravidla pro používání latinské a české odborné nomenklatury; základní rozdělení organismů
 • Nižší rostlin: sinice, řasy, houby, lišejníky; taxonomie, charakteristika, obsahové látky, farmaceutické využití

Praktická cvičení

 • Příprava mikroskopických preparátů, rostlinná buňka
 • Rostlinná pletiva
 • Anatomie rostlinných orgánů

Literatura

Povinná:

 • Jahodář, Luděk. Farmakobotanika : semenné rostliny . Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2011, 278 s. ISBN 978-80-246-2015-2.

Doporučená:

 • Kalina T., Váňa J.. Sinice, řasy, houby mechorosty a podobné organismy v současné biologii . : , 2005, s. ISBN 80-246-1036-1.
 • Pavlová, Libuše. Fyziologie rostlin . Praha: Karolinum, 2005, 253 s. ISBN 80-246-0985-1.
 • Procházka, Stanislav, Macháčková, Ivana, Krekule, Jan, Šebánek, Jiří. Fyziologie rostlin . Praha: Academia, 1998, 484 s. ISBN 80-200-0586-2.

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS