Farmaceutická botanika I

Sylabus předmětu

Cytologie

 • základní cytoplasma
 • buněčné membrány
 • semiautonomní organely (plastidy, mitochondrie)
 • cytoskelet, partikule
 • jádro, jadérko, mitotický aparát
 • buněčná stěna
 • metaplazmatické inkluze

Histologie

 • pletiva podle tvaru buněk a tloustnutí buněčných stěn
 • soustava pletiv dělivých
 • soustava pletiv krycích
 • soustava pletiv vodivých
 • soustava pletiv základních

Organologie

 • anatomická stavba kořene
 • anatomická stavba stonku
 • anatomická stavba květu
 • anatomická stavba plodu
 • anatomická stavba semene

Fyziologie

 • fyziologie přeměny látek a energií

  • látkové složení rostlinného těla
  • dynamika přeměny látek a energií, enzymy
  • fotosyntéza
  • disimilace
  • principy biologické regulace metabolizmu
 • fyziologie změny tvaru (fyziologie ontogeneze)
 • růst

 • diferenciace

  • organogeneze
  • rozmnožování
 • fyziologie pohybů a biologických rytmů
  • příčiny změn místa nebo polohy
  • fyziologie dráždivosti
 • primární metabolické procesy
 • sekundární metabolismus a sekundární metabolity

Systematika

 • fylogenetický vývoj rostlinstva, význam chemotaxonomie
 • botanická nomenklatura
 • morfologie, taxonomická a fytochemická charakteristika PROTISTA
 • morfologie, taxonomická a biochemická charakteristika FUNGI
 • morfologie, taxonomická a fytochemická charakteristika PLANTAE
  • Bryophyta
  • Pteridophyta
  • Equisetophyta
  • Gymnospermní typy
  • Angiospermní typy
 • morfologická, embryologická a fytochemická charakteristika farmaceuticky významných druhů

Praktická cvičení

 • Příprava mikroskopických preparátů, rostlinná buňka
 • Rostlinná pletiva
 • Anatomie rostlinných orgánů
 • Sinice-Cyanophyta, řasy - Algae, houby - Fungi, mechy - Bryophyta
 • Cévnaté výtrusné rostliny - oddělení pteridophytních typů
 • Nahosemenné rostliny, Krytosemenné rostliny – květenství, květní vzorec
 • Květenství, květní vzorec, krytosemenné rostliny - oddělení angiospermního typu
 • Krytosemenné rostliny, práce v terénu - botanická zahrada

Literatura

 • Jahodář, L.: Farmakobotanika – semenné rostliny, Karolinum, Praha 2006.
 • Jahodář, L.: Vybrané kapitoly z fyziologie rostlin pro farmaceuty, Karolinum, Praha 2000.
 • Dušková, J.: Vybrané kapitoly z anatomie rostlin pro farmaceuty, Karolinum, Praha 2006.

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS