Aplikovaná výpočetní technika

V praktické výuce studenti získávají resp. prohlubují znalosti práce na osobním počítači v prostředí Windows a podrobněji se seznamují s textovým editorem WORD a tabulkovým procesorem EXCEL.

Sylabus předmětu

Textový editor Microsoft WORD

 • zásady tvorby dokumentů
 • formátování písma, odstavců, vzhled stránky
 • práce s tabulkami
 • editor matematických výrazů
 • užití a tvorba stylů; šablony
 • reference (titulky, křížové odkazy, citace, obsah)

Tabulkový procesor Microsoft EXCEL

 • základní manipulace; formátování buněk
 • výpočetní příkazy; užití funkcí; maticové výrazy
 • tvorba grafů a jejich modifikace
 • filtrace dat, užití funkcí Subtotal
 • hledání řešení, řešitel (Solver)

Literatura

 • Dokumenty ve Veřejných složkách

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS