Profil absolventa programu Farmacie

Studijní program Farmacie

Absolvent studijního programu Farmacie je vysokoškolsky kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem.

Má teoretické a praktické znalosti o léčivech a léčivých přípravcích, o látkách užívaných při jejich přípravě, o farmaceutické technologii a o fyzikálním, chemickém, biologickém, mikrobiologickém a klinickém hodnocení léčiv a léčivých přípravků. Má vědomosti o metabolismu, o mechanismech účinků léčivých látek, o pravidlech užití léčiv a léčivých přípravků, o působení toxických látek, o vyhodnocení vědeckých dat, týkajících se léčiv, o etických, právních, sociálně ekonomických a jiných aspektech souvisejících s farmaceutickou praxí.

Je kvalifikován podávat informace o všech aspektech léčiv a poskytovat konzultační služby v oblasti prevence, včasného rozpoznávání onemocnění, podpory zdraví a užívání léčivých přípravků ostatním zdravotnickým pracovníkům i veřejnosti.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS