Akreditovaná praxe

Na základě požadavků směrnic 85/432/EEC, 85/433/EEC a závěrů evaluační mise hodnotící komise TAIEX je harmonizováno kurikulum magisterského studijního programu studia farmacie tak, aby byly vytvořeny podmínky pro kompatibilitu a uznávání vydávaných diplomů. Součástí změn je zavedení 6měsíční odborné praxe studentů farmaceutických fakult v lékárnách, kterou studenti vykonávají v rozsahu plného pracovního úvazku.

  • Šestiměsíční praxe studentů farmacie v lékárnách
    Hlavním cílem lékárenské praxe je připravit studenta na nejširší možné aspekty jeho budoucích aktivit v zařízeních lékárenské péče s akceptací moderních vývojových trendů v tomto odvětví farmacie.
  • Podmínky pro akreditaci lékáren pro výuku šestiměsíční odborné praxe
    Seznam lékáren akreditovaných pro výuku bude zveřejněn na webových stránkách fakult, ČLK a Grémia majitelů lékáren. Předpokládá se zajištění odborných praxí přibližně pro 300 studentů ročně. V současné době obě fakulty vytvořily společný seznam lékáren s nimiž mají dobré zkušenosti ve výuce studentů v posledních letech. Na základě vyjádření představenstev OSL byl vypracován jmenný seznam lékáren doporučených v 1. fázi pro akreditaci.
  • Náplň odborné praxe v lékárnách v 5. ročníku
    Náplň odborné praxe v lékárnách v 5. ročníku na FaF VFU v Brně: Stáž v lékárenských zařízeních – lékárenská praxe a FaF UK v Hradci Králové: Lékárenská praxe.
  • Sylabus předmětu Lékarenská praxe

 

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS