Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - sylaby předmětů

Vysvětlivky:

  • Semestr: Z = zimní, L = letní
  • Typ: P = povinné předměty, V = volitelné, PV = povinně volitelné
  • P = přednášky, S = semináře, C = cvičení, Z = zápočet, Zk = zkouška

1. ročník

Ročník Semestr Typ Předmět P S C P S C Povinnost
1 Z P Vybrané separační metody 28 4 24       Z + Zk
1 Z P Klinická hematologie 14 16 12       Z + Zk
1 Z P Klinická mikrobiologie 28 14         Z + Zk
1 Z P Patobiochemie 42 14         Z + Zk
1 Z P Farmakologie a toxikologie 28 42         Z + Zk
1 Z V Hmotnostní spektrometrie 28 14 14       Z + Zk
1 Z V Praktické aspekty klinické hematologie 14 8 10       Z + Zk
1 Z V Xenobiochemie 28 14         Z + Zk
1 Z V Základy analýzy léčiv přírodního původu   4 24       Z + Zk
1 L P Klinická imunologie       28 14 14 Z + Zk
1 L P Transfuziologie II       28 23 5 Z + Zk
1 L P Molekulární genetika       24 16 12 Z + Zk
1 L P Odborná praxe IV             Z
1 L V Analýza potravin       28   14 Z + Zk
1 L V Proteomika       14 7 7 Z + Zk
1 L V Enzymologie         14   Z
1 L V Praktická cvičení z xenobiochemie           28 Z
1 L V Základy praktické bioinformatiky         28   Z + Zk
1 L V Chemická léčiva II       28     Zk

 

2. ročník

Ročník Semestr Typ Předmět P S C P S C Povinnost
2 Z P Klinická a forenzní analýza toxických látek 28   42       Z + Zk
2 Z P Hygiena a epidemiologie 14 14         Z + Zk
2 Z P Odborná praxe V             Z
2 Z V Aplikovaná dietologie 28           Zk
2 Z V Klinická genetika   28         Z
2 Z V Analýza chemických léčiv 28 14 42       Z + Zk
2 L P Odborná praxe VI             Z

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS