Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - sylaby předmětů

Vysvětlivky:

  • Semestr: Z = zimní, L = letní
  • Typ: P = povinné předměty, V = volitelné, PV = povinně volitelné
  • P = přednášky, S = semináře, C = cvičení, Z = zápočet, Zk = zkouška

1. ročník

Ročník Semestr Typ Předmět P S C P S C Povinnost
1 Z P Pokročilé instrumentální metody 28 4 24       Z + Zk
1 Z P Klinická hematologie 28 12 16       Z + Zk
1 Z P Klinická mikrobiologie a virologie 28   14       Z + Zk
1 Z P Klinická a molekulární genetika a cytogenetika     28       Z / Z + Zk
1 Z P Klinická biochemie a patobiochemie 42 30         Z + Zk
1 Z V Hmotnostní spektrometrie 28 14 14       Z + Zk
1 Z V Pokročilé techniky analýzy látek přírodního původu 14   14       Z + Zk
1 Z V Praktické aspekty klinické hematologie 14 6 8       Z + Zk
1 Z V Xenobiochemie 28 14         Z + Zk
1 Z V Výzkumný projekt II             Z + Z
1 S P Bioanalytické metody v klinické praxi,
laboratorní management
      28 14 28 Z + Zk
1 S P Klinická imunologie a alergologie       28 28 14 Z + Zk
1 S P Transfuziologie II       28 23 5 Z + Zk
1 S P Klinická a molekulární genetika a cytogenetika       28 16 12 Z / Z + Zk
1 S P Odborná praxe IV             Z
1 S V Analýza potravin       28   14 Z + Zk
1 S V Proteomika       14 7 7 Z + Zk
1 S V Enzymologie         14   Z
1 S V Praktická cvičení z xenobiochemie           28 Z
1 S V Základy praktické bioinformatiky         28   Z + Zk

 

2. ročník

Ročník Semestr Typ Předmět P S C P S C Povinnost
2 Z P Pokročilé metody forenzní analýzy 28 7 7       Z + Zk
2 Z P Statistika v bioanalytických aplikacích 12 10         Z + Zk
2 Z P Vypracování diplomové práce     290       Z + Z
2 Z P Odborná praxe V             Z
2 Z V Farmakologie a toxikologie 28 42         Z + Zk
2 S P Vypracování diplomové práce             Z + Z
2 S P Odborná praxe VI             Z

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS