Odborná praxe V

Cílem praxí konaných v laboratořích jednotlivých zařízení léčebně preventivní péče, ochrany veřejného zdraví či speciálních pracovišť zdravotnických zařízení, včetně zahraničních, je ověření i upevnění znalostí a dovedností získaných během studia a jejich další rozšíření o nové poznatky.

Sylabus předmětu

Student v zimním semestru praktikuje v jednom z těchto oborů: Klinická mikrobiologie a imunologie; Klinická biochemie; Klinická hematologie a transfuzologie.

Student pracuje pod dohledem odborných pracovníků a získává a rozvíjí znalosti a dovednosti, které načerpal v průběhu dosavadního studia na fakultě. Procvičuje základní laboratorní zručnosti, práci s analyzátory. Během svého pobytu se seznámí také s organizační strukturou vybraného zařízení, organizací práce na pracovišti, s přístrojovým vybavením, s principy a pracovní metodikou používaných kontrolních, diagnostických a dalších metod a s pracovní náplní jednotlivých pracovníků na pracovišti.

Literatura

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS