Vybrané separační metody

Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření teoretických a vybraných experimentálních poznatků z oblasti separačních analytických metod, zejména ze skupiny chromatografických a elektroforetických metod, které zaujímají významné postavení ve specializované experimentální činnosti zdravotnického bioanalytika v klinických, biochemických, toxikologických a dalších laboratoří při analýze vzorků biologického původu. Posluchači budou seznámeni s novými trendy a pokroky v těchto účinných separačních technikách. Cvičení probíhají částečně seminární formou, částečně praktickou formou ve skupinách 4-5 posluchačů.

Sylabus předmětu

 • Úvod do předmětu: Vybrané separační metody.
 • Modernizace přístrojové techniky na poli separačních metod.
 • Současné trendy ve vývoji kapalinové chromatografie.
 • Nové typy stacionárních fází (monolitické stacionární fáze a jejich uplatnění, mikročásticové stacionární fáze, aj.).
 • Kombinace nových typů kolon a kapalinové chromatografie s hmotností detekcí (HPLC-MS).
 • Sekvenční injekční chromatografie.
 • Ultra Performance Liquid Chromatography - UPLC.
 • Troubleshooting v HPLC.
 • Vývojové trendy v elektroforetických metodách, miniaturizace, elektroforéza na čipu.
 • Nevodná kapilární elektroforéza a její aplikace.
 • Vybrané aplikace kapilární elektroforézy – separace peptidů a proteinů, chirální separace.
 • On-line „stacking“ techniky v kapilární elektroforéze.

Literatura

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS