Transfúzní lékařství II

Cílem výuky je poskytnout studentům informace postihující celou náplň oboru transfuzního lékařství. Ve výrobní části se studenti seznámí s principy odběrů krve a krevních složek, se zpracováním, vyšetřením a kontrolou transfuzních přípravků, s indikacemi podání pacientům. Náplní laboratorní části je především problematika imunohematologie – antigeny a protilátky jednotlivých systémů krevních skupin, jejich vyšetření a klinické souvislosti.

Sylabus předmětu

Témata přednášek

 • Dárcovství krve, typy odběrů krve, indikace a kontraindikace dárcovství, vyšetření a vyloučení dárce
 • Odběr, konzervační roztoky, zpracování odběru, skladování transfuzních přípravků (TP), kontrola kvality TP
 • Autotransfuze, výhody a nevýhody, typy
 • Základní a speciální TP, indikace podání jednotlivých TP. Podání transfuze – postup
 • Alternativy transfuze. Účelná hemoterapie.
 • Rizika transfuze, potransfuzní reakce, typy, opatření
 • Systém jištění jakosti transfuzního oddělení, správná výrobní praxe
 • Průmyslové zpracování plazmy, deriváty plazmy, indikace, podání, rizika
 • Léčebné výkony v transfuzní medicíně
 • Transplantace kostní dřeně, registr dárců kostní dřeně

Témata praktických cvičení

 • Vyšetření AB0 systému, aglutininy a aglutinogeny, hemolyziny, podskupiny AB0
 • Vyšetření Rh systému, D antigen, varianty D antigenu, C a E antigeny
 • Testy průkazu protilátek: Určení specifity protilátky panelem dg. krvinek, přímý a nepřímý antiglobulinový test, gelové testy, chladové a tepelné protilátky, testy kompatibility transfuzních přípravků
 • Hemolytické onemocnění novorozence, vyšetření matky a dítěte, určení protilátky

Literatura

 • V. Řeháček, J. Masopust a kol.: Transfuzní lékařství. Grada, a.s. 2013, ISBN 978-80-247-4534-3
 • J. Masopust, M. Písačka: Praktická imunohematologie - Erytrocyty, Mladá fronta, a.s. 2016, ISBN 978-80-204-3740-2
 • M. Penka, E. Tesařová a kol.: Hematologie a transfuzní lékařství II, Transfuzní lékařství, Grada Publishing, a.s. 2012, ISBN 978-80-247-3460-6
 • Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 19th edition 2017, Council Europe Publishing, Strasbourg , ISBN 978-92-871-8415-3 (angl., fr.)
 • Daniels G., Bromilow I.:Essentials Guide to Blood Groups, Blackwell Publishing 2007, ISBN 978-1-4051-5349-2 (angl)
 • Doporučené postupy v transfuziologii a imunohematologii aktualizované na stránkách Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS http://www.transfuznispolecnost.cz/dokumenty.php#postupy

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS