Praktická cvičení z xenobiochemie

Xenobiochemie studuje metabolické přeměny látek, které jsou organismům cizí, zvláště léků a kontaminantů životního prostředí. V Praktických cvičeních z xenobiochemie se studenti seznámí se základními modelovými systémy a metodami při studiu metabolismu xenobiotik, biotransformačních enzymů a faktorů, které metabolismus xenobiotik ovlivňují.

Sylabus předmětu

 • Izolace subcelulárních frakcí jaterního homogenátu laboratorních potkanů
 • Příprava jaterních řezů
 • Izolace hepatocytů
 • Stanovení specifických aktivit některých aldo-keto reduktas
 • Spektrofotometrické stanovení aktivity konjugačních enzymů
 • Biotransformační studie modelového léčiva in vitro, TLC
 • Biotransformační studie modelového léčiva in vivo, TLC
 • Elektroforéza a imunodetekce mikrosomálních proteinů
 • Izolace RNA,
 • Test cytotoxicity vybraných léčiv na buněčné linii
 • Celkové hodnocení získaných výsledků

Literatura

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS