Odborná praxe IV

Cílem předmětu je maximální aplikace teoretických poznatků i využití praktických dovedností z výuky na fakultě přímo v terénu. Student si vybírá ten obor ze tří základních orientací: Klinická biochemie; Klinická mikrobiologie a Klinická imunologie; Klinická hematologie a Transfuzologie (Transfuzní služba), který dosud neabsolvoval v rámci bakalářského studia.

Sylabus předmětu

Odborná praxe probíhá v laboratořích specializovaných zařízení léčebně preventivní péče, transfuzní služby a klinických oddělení – biochemie, nukleární medicíny, farmakologie.

Student pracuje pod dohledem odborných pracovníků a získává a rozvíjí znalosti a dovednosti, které načerpal v průběhu dosavadního studia na fakultě. Procvičuje základní laboratorní zručnosti, práci s analyzátory. Během svého pobytu se seznámí také s organizační strukturou vybraného zařízení, organizací práce na pracovišti, s přístrojovým vybavením, s principy a pracovní metodikou používaných kontrolních, diagnostických a dalších metod a s pracovní náplní jednotlivých pracovníků na pracovišti.

Literatura

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS