Klinická mikrobiologie

Sylabus předmětu

Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření teoretických a praktických poznatků z mikrobiologie směrem do klinické praxe. Tento cíl je mimo jiné zajištěn výhradním podílem na jeho výuce odborníků z Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK Hradec Králové.

 • Úvod do klinické mikrobiologie, náplň oboru, indikace laboratorních mikrobiologických vyšetření a jejich klinická interpretace.
 • Metody klinické mikrobiologie: odběr, transport, zpracování klinického materiálu a jeho evidence.
 • Metody druhové identifikace mikroorganismů: mikroskopie, kultivace, histopatologie, biochemické, imunologické a molekulárně biologické metody.
 • Zpracování a interpretace laboratorních výsledků. Výpočetní technika v klinické laboratoři.
 • Základy hygieny a epidemiologie.
 • Infekční proces, patogenní mechanismy a virulenční faktory.
 • Protiinfekční imunita a její klinické implikace v terapii infekčních chorob.
 • Klinické aspekty přirozené mikroflóry, selektivní dekontaminace GITu.
 • Infekce respiračního traktu.
 • Infekce GITu, průjmová onemocnění infekčního původu.
 • Infekce CNS.
 • Infekce urogenitálního systému.
 • Infekce kůže a jejích adnex.
 • Infekce krve.
 • Sexuálně přenosné nákazy.
 • Profesionální a laboratorní infekce.
 • Nosokomiální infekce.
 • Současné trendy ve výskytu infekčních onemocnění.
 • Farmakoterapie infekčních onemocnění.
 • Prevence a profylaxe infekčních onemocnění.

Literatura

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS