Klinická imunologie

Předmět klinická imunologie má za cíl vytvořit široké vědomostní základy pro práci v laboratořích klinické imunologie, tj. má seznámit posluchače s nejnovějšími poznatky oboru, zejména v oblasti objasnění podstaty imunopatologických procesů. V neposlední řadě je záměrem upozornit na praktické dopady klinické imunologie. Absolvent předmětu by měl zvládnout problematiku oboru v rozsahu nezbytném pro kompetetentní interpretaci laboratorních výsledků.

Sylabus předmětu

 • Úvod do klinické imunologie a alergologie, náplň oboru, indikace laboratorních imunologických vyšetření a jejich klinická interpretace.
 • Protinádorová imunita, sekundární imunodeficity spojené s nádorovým bujením, léčba.
 • Imunohematologie - fenotypizace hemoblastóz, klasifikace, klinický význam.
 • Alergická onemocnění, imunopatogeneze, alergický zánět, regulace syntézy IgE (kožní testy).
 • Asthma bronchiale, profesionální asthma, alergické rhinitidy, atopický ekzém - diferenciální diagnostika, terapie.
 • Imunodeficity, molekulární a buněčná podstata.
 • Primární imunodeficity buněčné a humorální, deficit komplementového systému, fagocytóza.
 • Sekundární imunodeficity, laboratorní diagnostika, klasifikace a léčba.
 • Antiinfekční imunita, interpretace výsledků přímého a nepřímého průkazu infekčního agens. Chronický únavový syndrom.
 • Choroby z autoimunity, induktivní a efektorové mechanismy zánětu, členění imunopatologických reakcí.
 • Systémové choroby z autoimunity, diferenciální diagnostika, imunomodulační léčba - imunosuprese.
 • Orgánově specifické choroby z autoimunity, klinické projevy, laboratorní diagnostika.
 • Imunomodulační léčba, indikace a její monitorování.
 • Transplantační imunologie, krevní transfúze, význam HLA kompatibility, orgánové transplantace, transplantace kostní dřeně.
 • AIDS, etiopatogeneze, klinický obraz, epidemiologie choroby.

Literatura

 • Fučíková T.: Základy klinické imunologie. Galén, Praha 2000.
 • Zima T. a kol.: Laboratorní metody. Galén, Praha 2003.
 • Krejsek J., Kopecký O.: Klinická imunologie. Nucleus HK, 2004, 941 str.
 • Bartůňková J., Paulík M.: Vyšetřovací metody v imunologii. Grada Praha 2005.

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS