Farmakologie a toxikologie

Farmakologie je vědní disciplína zabývající se terapeutickými účinky léčiv na živý organizmus, jejich mechanizmy účinku a jejich osudem v organizmu. Znalosti farmakologie jsou nezbytným základem pro úspěšnou farmakoterapii.

Toxikologie je interdisciplinární vědní obor, který je s ohledem na roli absolventa farmaceutické fakulty zaměřen na studium toxikologických aspektů botaniky, chemie, ekologie a farmakologie.
S experimentálními metodami jsou studenti v seminářích seznamováni pomocí videofilmů, které při demonstraci toxických účinků chemických látek na organizmus nahrazují pokusná zvířata. Základní metody biologického hodnocení jsou vybírány s ohledem na předpisy OECD.

V rámci předmětu Farmakologie a toxikologie si studenti prohloubí své znalosti ze speciální farmakologie a toxikologie. Během přednášek a seminářů budou probírány jednotlivé farmakoterapeutické skupiny léčiv nebo toxinů různého původu.

Sylabus předmětu

FARMAKOLOGIE

Přednášky

 • Úvod do farmakologie –opakování
 • Léčiva ovlivňující vegetativní /periferní/ nervový systém
  • Léčiva ovlivňující adrenergní systém
  • Léčiv ovlivňující cholinergní systém
  • Léčiva uvolňující kosterní svalstvo / myorelaxancia /
 • Léčiva ovlivňující CNS -přehled
  • Celková anestetika
  • Léčiva navozující uklidnění a spánek /hypnosedativa/
  • Léčiva dráždící centrální nervový systém / psychostimulancia /
  • Léčiva proti chorobnému smutku / antidepresiva /
  • Léčiva proti úzkosti a strachu / anxiolytika /
  • Neuroleptika
  • Antiepileptika
  • Antiparkinsonika
 • Léčiva trávicího ústrojí
  • Antacida
  • Léčiva snižující vylučování HCl a další látky proti vředové chorobě /antiulceróza/
  • Léčiva proti zvracení / antiemetika /
  • Projímadla / laxativa /
  • Léčiva proti průjmům / antidiarhoika /
 • Steroidní hormony (přehled)
 • Léčiva tlumící bolest / analgetika /, nesteroidní antiflogistika
 • Antirevmatika /DMARDs/
 • Antibiotika a antivirotika

Semináře

 • Farmakologie srdce a oběhu
  • Farmakologie srdce
  • Léčiva proti vysokému krevnímu tlaku / antihypertensiva /
  • Léky proti angině pektoris
  • Venofarmaka
 • Léčiva dýchacího systému
  • Léčiva proti kašli / antitusika /
  • Léčiva usnadňující vykašlávání / expektorancia /
  • Léčiva proti bronchiálnímu astmatu
 • Diuretika
 • Léčiva proti nádorovému bujení / cytostatika / -přehled

TOXIKOLOGIE

Přednášky

 • Speciální toxikologie
  • Environmentální polutanty (oxidy síry, dusíku, ozón, dusičnany kyanidy, PCB, dioxiny)
  • Průmyslové škodliviny (azbest, glykoly, benzen, vinylchlorid)
  • Toxikologie kovů (těžké kovy, kovy používané jako léčiva)
  • Toxikologie stopových prvků (selen, zinek)
  • Toxikologie pesticidů
  • Léková toxikologie
  • Toxikologicky významné látky obsažené v potravinách
  • Živočišné toxiny
  • Působení rostlinných a houbových jedů na lidský organismus(specifika)
  • Toxikologicky významné metabolity rostlin a hub
  • Toxikologicky významné mikromycety a makromycety
  • Toxikologicky významné rostliny

Semináře

 • Experimentální toxikologie
  • Zásady práce s laboratorními zvířaty
  • Aplikační způsoby u laboratorních zvířat
  • Pokusy na celém zvířeti
  • Experimentální práce s izolovanými orgány
  • In vitro experimentální principy
  • Stanovení toxicity
  • Testy speciální toxicity (na neškodnost, lokální dráždivost, pyrogenitu, mutagenitu, kancerogenitu, reprodukční studie)
 • Forenzní (soudní) toxikologie
 • Fytotoxikologie
  • Jedy hub
  • Otravy látkami specializovaného metabolismu vyšších rostlin

Literatura

 • Jiřina Martínková a kolektiv: Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů, Grada, Praha, 2007
 • Dagmar Lincová, Hassan Farghali et l. Základní a aplikovaná farmakologie, Galena Karolinum, 2005
 • Vopršalová M., Žáčková P.: Základy toxikologie pro farmaceuty, Karolinum, Praha 2000, s. 231
 • Jahodář L.: Toxikologicky významné rostliny na území ČR, In: kol autorů: Solutio, Praha, Medon 1997, s. 135-200
 • Jahodář L.: Jedovaté houby, In: kol. autorů: Solutio, Praha, Medon 1998, s. 169-207
 • Hrdina V., Hrdina R., Jahodář L. a kol.: Přírodní toxiny a jedy, Praha, Galen 2004

Elektronické informační zdroje: https://toxoer.com (vhodné pro samostudium)

Logo

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS