Enzymologie

Enzymologie rozvíjí poznatky získané v Základech biochemie. Enzymologie se zabývá komplexním studiem průběhu enzymových reakcí (názvosloví enzymů, struktura, enzymová kinetika, inhibice, stanovení katalytické aktivity, regulace aktivity enzymů v buňce, praktické využití enzymů, izolace enzymů, příprava a studium umělých enzymů). Studium enzymologie vede k pochopení role enzymů v celkovém metabolickém ději, při stanovení analytů a při sledování možných interferencí in vitro.

Sylabus předmětu

  • Úvod do seminářů, organizace, zadání seminární práce
  • Enzymy obecně
  • Význam, příprava, izolace enzymů
  • Enzymová kinetika jednosubstrátových reakcí
  • Enzymová kinetika vícesubstrátových reakcí
  • Inhibice enzymové aktivity
  • Experimentální stanovení kinetiky enzymových reakcí
  • Vyhodnocení kinetiky enzymových reakcí pomocí počítačového programu
  • Prezentace seminárních prací studentů

Literatura

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS