Analýza potravin

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními chemickými, instrumentálními a mikrobiologickými metodami kontroly kvality potravin včetně platné legislativy.

Sylabus předmětu

 • Kontrola jakosti potravin v intencích platné legislativy.
 • Odběr a metody úpravy vzorků potravin před analýzou.
 • Stanovení vody a sušiny. Stanovení minerálních látek.
 • Stanovení bílkovin a aminokyselin.
 • Stanovení sacharidů, stanovení tuků, kalorická hodnota.
 • Aditiva v potravinách a metody jejich stanovení.
 • Vitamíny v potravinách– jejich význam a stanovení.
 • Kontaminující látky v potravinách (PCB, těžké kovy, mykotoxiny) – metody jejich detekce a stanovení.
 • Identifikace geneticky modifikovaných potravin.
 • Mikrobiologická kontrola jakosti potravin.
 • Senzorické zkoušky potravin.

Literatura

 • Stanovení konzervancií v potravinách metodou CZE.
 • Stanovení těkavých složek potravin metodou GLC.
 • Senzorické hodnocení vybraných potravin.
 • Stanovení chininu metodou sekvenční injekční analýzy v nápojích.
 • Exkurze v akreditované laboratoři.

© 2019 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS