Profil absolventa programu Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Absolvent tohoto studia je vysokoškolsky kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem specializovaným pro práci v klinických laboratořích, v transfúzní a hygienické službě. Vedle samostatné práce je kvalifikován pro organizační vedení těchto pracovišť ve zdravotnických zařízeních státního i privátního sektoru.

Absolvent ovládá metody zpracování a analýzy biologického materiálu, odpovídající přístrojovou techniku včetně výpočetní techniky. Zná ekonomická pravidla vztahující se k pojišťovnám, zdravotnickým zařízením a pacientům a uplatňuje je ve své činnosti. Je schopen posoudit klinický význam laboratorních vyšetření a možnou interpretaci jejich výsledků v takovém stupni a rozsahu, aby mohl být konzultantem lékaři při volbě a využití laboratorních metod v jeho diagnostické, monitorovací, terapeutické a léčebně preventivní činnosti. Ve své činnosti uplatňuje nejnovější odborné znalosti a uvažování z pohledu laboratoře na základě práce s odbornou literaturou a informačními databázemi.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS