Témata disertačních prací pro akademický rok 2006/7

Bioorganická chemie

 1. Syntéza a biologické vlastnosti dusíkatých heterocyklů I a II. (Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.) – 2x
 2. Akcelerant transdermální permeace I – IV. (Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.) – 4x
 3. Nová antituberkulotika a antimykotika (Prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc.) - 1x
 4. Antimykobakteriálně aktivní látky (syntéza, studium jejich aktivity ve vztahu ke struktuře a vlastnostem) (Doc. RNDr. Věra Klimešová, CSc.) 1x
 5. Biologicky aktivní látky s guanidinovou skupinou v molekule (Doc. RNDr. Věra Klimešová, CSc.) - 1x
 6. Počítačové modelování biologicky aktivních látek (Doc. RNDr. Věra Klimešová, CSc.) - 1x
 7. Synthesis of new antibacterial active prodrugs (Doc. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.) - 1x
 8. Modelování antibakteriálně účinných léčiv a proléčiv (Doc. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.) - 1x
 9. Profil biologických aktivit vybraných analog přírodních laktonů (Doc. RNDr. Milan Pour, Ph.D.) – 1x
 10. Syntéza bicyklických analog podolaktonů (Doc. RNDr. Milan Pour, Ph.D.) – 1x
 11. Studium struktury přírodních látek spektrálními metodami (Doc. RNDr. Milan Pour, Ph.D.) – 1x

Farmaceutická chemie

 1. Syntéza potenciálních antituberkulotik ze skupiny derivátů pyrazinu (Doc.PharmDr. M.Doležal, CSc.) - 2x
 2. Syntéza potenciálních reaktivátorů inhibované acetylcholinesterasy (Doc.PharmDr. M.Doležal, CSc.) - 2x

Farmaceutická technologie

 1. Teorie lisování tablet (Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.) 1x
 2. Nanodisperzní lipidické aplikační soustavy léčiv (Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc.) 1x
 3. Modulace bariérových vlastností kůže pro podání léčiv (Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc.) 1x
 4. Biodegradabilní nanodisperzní vektorové systémy (Doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.) 1x
 5. Biodegradabilní implantáty s peptidovými a proteinovými léčivy (Doc. RNDr. Milan Dittrich, CSc.) 1x

Farmakognosie

 1. Kultury in vitro – produkce sekundárních metabolitů (Doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.) – 4x

Farmakologie a toxikologie

 1. Studium radioaktivně značených receptorově specifických peptidů cílených pro diagnostiku a terapii nádorů (Prof. PharmDr. Ing. M. Lázniček, CSc.) – 1x
 2. Receptorově-specifické peptidy jako radiofarmaka (Doc. Ing. A. Lázníčková, CSc.) -1x
 3. Studium molekulárně biologických aspektů transportních a biotransformačních mechanismů v buněčných membránách (Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D.) - 3x-4x

Gerontofarmacie

 1. Biologický věk (Prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc.) 1x
 2. Biomechanika a její změny se stárnutím (Prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc.) 1x

Klinická farmacie

 1. Populační analýza léčiv na metabolismus kostí (Doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc.) – 1x
 2. Analýza spotřeby a potřeby antibiotik (Doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc.) – 1x
 3. Analýza lékových chyb (Doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc.) - 2x

Kontrola chemických léčiv

 1. Vývoj analytických metod pro hodnocení modulátorů transdermální penetrace (Doc. RNDr. J. Klimeš, CSc.)
 2. Využití HPLC při farmaceuticko-analytických studiích léčiv (Doc. RNDr. J. Klimeš, CSc.)
 3. Analytické hodnocení biologicky aktivních látek pomocí HPLC (Doc.RNDr. J. Sochor, CSc.)
 4. Hodnocení léčiv chromatografickými metodami (Doc.RNDr. J. Sochor, CSc.)
 5. Bioanalytické studie léčiv s využitím HPLC (Doc.PharmDr. M. Nobilis, CSc.)
 6. Separace a stanovení farmaceuticky významných látek rostlinného a chemického původu s využitím kapilárních elektroforetických metod (Doc.RNDr. M. Pospíšilová, CSc.)
 7. Využití elektromigračních metod ve farmaceutické analýze (Doc.RNDr. M. Pospíšilová, CSc.)
 8. Stanovení farmaceuticky významných látek elektromigračními separačními metodami (Doc. RNDr. M. Polášek, CSc.)
 9. Využití chromatografických metod v analýze léčivých přípravků (Doc.RNDr. P. Solich,CSc.)
 10. HPLC stanovení diagnostických indikátorů závažných onemocnění (Doc. RNDr. P. Solich, CSc.)
 11. Využití UPLC-MS k analýze biologicky aktivních látek (Doc. RNDr. P. Solich, CSc.)
 12. Využití potenciálu sekvenční injekční analýzy pro úpravu vzorků a separaci (Doc. RNDr. P. Solich, CSc.)
 13. Vývoj automatizovaných průtokových metod (SIA, FIA) ve farmaceutické analýze. (Doc. RNDr. M. Polášek, CSc.)

Sociální farmacie - lékárenství

 1. Studie sociální politiky a farmaceutické vlivy v Evropě (Prof. RNDr. PhMr. J. Solich,CSc.)
 2. Farmaceutické aspekty ve zdravotní politice v Evropě (Prof. RNDr. PhMr. J. Solich, CSc.)

Patobiochemie a xenobiochemie

 1. Purifikace, izolace a charakterizace membránově vázaných reduktas z jaterní lidské tkáně (Doc. Ing. V. Wsól, Ph.D.) – 1x
 2. Indukce redukčních biotransformačních enzymů ve vývoji lékové rezistence parazitů (Doc. RNDr. L. Skálová, Ph.D.) – 1x
 3. Modulace redukčních biotransformačních enzymů (Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.) – 1x
 4. Studium oxidačního stresu na in vitro modelech (Prof. MUDr. J. Dršata, CSc.) – 1x

Toxikologie přírodních látek

 1. Studium biologické aktivity alkaloidů izolovaných z vybraných taxonů čeledi Papaveraceae a Fumariaceae (Doc. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.) – 1x
 2. Fytochemická a toxikologická studie vybraného rostlinného druhu (Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.) -1x
 3. Studium účinku antioxidantů v in vitro modelech oxidačního stresu (Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.) – 1x

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS