Témata disertačních prací pro akademický rok 2005/6

Toxikologie přírodních látek

 1. Studium biologické aktivity alkaloidů izolovaných z vybraných taxonů čeledi Papaveraceae a Fumariaceae (Doc. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.)
 2. Fytochemická a toxikologická studie vybraného druhu čeledi Asteraceae (Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.)

Bioorganická chemie

 1. Antimykobakteriálně aktivní látky (syntéza, studium jejich aktivity ve vztahu ke struktuře a vlastnostem) (Doc. RNDr. V. Klimešová, CSc.)
 2. Syntéza dusíkatých heterocyklů s potenciální biologickou aktivitou (Doc. PharmDr. A. Hrabálek, CSc.) 2x
 3. Studium látek ovlivňujících bariérové vlastnosti kůže (Doc. PharmDr. A. Hrabálek, CSc.)
 4. Syntéza a biologická aktivita analog přírodních laktonů (Doc. PharmDr. J. Kuneš, CSc.)
 5. Modelování proléčiv antibakteriálně aktivních látek (Doc. RNDr. J. Vinšová, CSc.)
 6. Syntéza a biologické hodnocení potenciálních antimykotik (Doc. PharmDr. M. Macháček, CSc.)

Farmaceutická chemie

 1. Syntéza potenciálních antituberkulotik ze skupiny derivátů pyrazinu (Doc.PharmDr. M.Doležal, CSc.) 2x
 2. Syntéza potenciálních léčiv na bázi dusíkatých heterocyklů (Doc. PharmDr. M. Doležal, CSc.)

Farmaceutická technologie

 1. Teorie lisování tablet (Doc.RNDr. M. Řehula, CSc.)
 2. Radiální pevnost tablet (Doc.RNDr. M. Řehula, CSc.)
 3. Topické a transdermální přípravky (Doc. RNDr. P. Doležal, CSc.)
 4. Nanodisperzní soustavy k aplikaci léčiv(Doc. RNDr. P. Doležal, CSc.)
 5. Elektroporetické podání léčiv(Doc. RNDr. P. Doležal, CSc.)
 6. Částicové biodegradabilní systémy (Doc.RNDr. M. Dittrich, CSc.)
 7. Monolitické biodegradabilní systémy(Doc.RNDr. M. Dittrich, CSc.)

Farmakognosie

 1. Izolace a identifikace terapeuticky významných látek z rostlinného materiálu (Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.) 2x
 2. Kultury in vitro – produkce sekundárních metabolitů (Doc.RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.)

Farmakologie a toxikologie

 1. Molekulárně biologické aspekty transportních a biotransformačních mechanismů v buněčných membránách (Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D.)
 2. Studium biologického chování hyaluronové kyseliny (Prof. PharmDr. Ing. M. Lázniček, CSc.)

Gerontofarmacie

 1. Biologický věk (Prof. RNDr. Ing. S. Ďoubal, CSc.)
 2. Biomechanika a její změny se stárnutím (Prof. RNDr. Ing. S. Ďoubal, CSc.)

Klinická farmacie

 1. Analýza terapeutické hodnoty hypolipidemik (Doc. RNDr. J. Vlček, CSc.)
 2. Analýza spotřeby a potřeby antibiotik (Doc. RNDr. J. Vlček, CSc.)
 3. Analýza lékových chyb (Doc. RNDr. J. Vlček, CSc.)

Kontrola chemických léčiv

 1. Kontrolně-analytické studie léčiv s využitím chromatografických metod (Doc. RNDr. J. Klimeš, CSc.)
 2. Hodnocení vybraných léčiv kapalinovou chromatografií (Doc. RNDr. J. Klimeš, CSc.)
 3. Analytické hodnocení biologicky aktivních látek pomocí HPLC (Doc.RNDr. J. Sochor, CSc.)
 4. Hodnocení léčiv chromatografickými metodami (Doc.RNDr. J. Sochor, CSc.)
 5. Bioanalytické studie léčiv s využitím HPLC (Doc.PharmDr. M. Nobilis, CSc.)
 6. Využití kapilární elektroforézy v analýze farmaceuticky významných sloučenin (Doc.RNDr. M. Pospíšilová, CSc.)
 7. Vývoj elektrochemických metod a jejich využití ve farmaceutické analýze (Doc.RNDr. M. Pospíšilová, CSc.)
 8. Využití chromatografických metod v analýze biologicky aktivních látek (Doc.RNDr. P. Solich,CSc.)
 9. Průtokové metody v analýze farmaceuticky významných látek (Prof.RNDr. Rolf Karlíček, DrSc.)
 10. Vývoj automatizovaných průtokových metod pro stanovení farmaceuticky významných látek (Doc. RNDr. M. Polášek, CSc.)

Sociální farmacie - lékárenství

 1. Studie sociální politiky a farmaceutické vlivy v Evropě (Prof. RNDr. PhMr. J. Solich, CSc.)
 2. Farmaceutické aspekty ve zdravotní politice v Evropě (Prof. RNDr. PhMr. J. Solich, CSc.)

Patobiochemie a xenobiochemie

 1. Purifikace, izolace a charakterizace membránově vázaných reduktas z jaterní lidské tkáně (Doc. Ing. V. Wsól, Ph.D.)
 2. Role biotransformačních enzymů ve vývoji helmintorezistence (Doc. RNDr. L. Skálová, Ph.D.)
 3. Indukce redukčních biotransformačních enzymů (Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.)

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS