Témata disertačních prací pro akademický rok 2003/4

Farmakologie a toxikologie

 1. Vliv látek přírodního původu na kardiovaskulární systém u potkana
 2. Účinky nových chelátorů železa na vybrané parametry u králíků in vivo.

Farmaceutická technologie

 1. Transdermální aplikace léčiv
 2. Topická aplikace léčiv
 3. Formulace biodegradabilních implantátů
 4. Studium struktury tablet

Farmakognozie

 1. Rostlinné antioxidanty (doc.Spilková)
 2. Kultury in vitro (2x) (doc.Dušek)
 3. Obsahové látky vyšších rostlin a jejich biologická aktivita (doc.Opletal)
 4. Ovlivnění produkce rostlinných metabolitů v podmínkách in vitro (doc.Dušková)

Sociální farmacie – lékárenství

 1. Nové postavení farmaceuta ve společnost
 2. Sociální aspekty léčiv ve společnosti

Toxikologie přírodních látek

 1. Biologická aktivita rostlinných metabolitů
 2. Návykové látky přírodního původu

Patobiochemie a xenobiochemie

 1. Biotransformace léčiv
 2. Interakce léčiv s enzymy

Kontrola chemických léčiv

 1. Hodnocení léčiv chromatografickými metodami (Doc.Klimeš)
 2. Využití chomarografických metod při studiu farmakokinetiky vybraných léčiv (Doc.Nobilis)
 3. Průtokové metody v analýze farmaceuticky významných látek (Prof. Karlíček)
 4. Využití SIA v analýze biologicky významných látek (Doc.Solich)
 5. Vývoj nových HPLC metod pro analýzu farmaceuticky významných látek (Doc.Solich)

Bioorganická chemie

 1. Akceleranty transdermální permetrace na bázi omega-aminokyselin - vztah chemické struktury a účinku. (doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.)
 2. Biologicky aktivní látky s guanidinovou skupinou v molekule. (Doc. RNDr. Věra Klimešová, CSc.)
 3. Nová potenciální antituberkulotika. (prof. RNDr. Karel Waisser, DrSc.)
 4. Syntéza a biologická aktivita analog přírodních laktonů. (doc. PharmDr. Jiří Kuneš,CSc.)
 5. Modelování nových antibakteriálně aktivních látek. (doc. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.)
 6. Využiti metod bioorganické chemie pro studium metabolismu lipidů. (prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.)

Klinická farmacie

 1. Analýza lékových problémů
 2. Terapeutická hodnota hypolipidemik
 3. Terapeutická hodnota antibiotik
 4. Analýza lékových databází využitelné pro farmakoepidemiologické studie v ČR

Farmaceutická chemie

 1. Potenciální fotodynamicky aktivní látky typu dusíkatých heterocyklů
 2. Deriváty pyrazinu jako potenciální léčiva

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS