Témata disertačních prací pro akademický rok 2002/3

Sociální farmacie - lékárenství :

 1. Studie lékové politiky v ČR a Evropě.
  Školitel : Prof.RNDr.PhMr. Jan Solich, CSc.

Farmakologie a toxikologie :

 1. Charakteristiky biotransformací vybraných léčiv u hospodářských a volně žijících zvířat.
  Školitel : Doc.RNDr. Jiří Lamka, CSc.
 2. Trendy vývoje postojů a zkušeností s návykovými látkami u vysokoškolských studentů.
  Školitel : Prof.MUDr. Peter Višňovský, CSc.

Gerontofarmacie :

 1. Změny mechanických vlastností biologických materiálů v průběhu stárnutí.
  Školitel : Doc.Ing. Stanislav Ďoubal, CSc.

Bioorganická chemie :

 1. Antimibrobiálně aktivní látky - syntéza, studium vztahů mezi aktivitou a fyzikálně-chemickými vlastnostmi.
  Školitel : Doc. RNDr. Věra Klimešová, CSc.
 2. Akceleranty transdermální penetrace - syntéza, biologická aktivita, mechanismus účinku.
  Školitel : Doc.PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
 3. Uplatnění fyzikální organické chemie při studiu mykobakteriální aktivity potenciálních léčiv.
  Školitel : prof. RNDr.Karel Waisser, DrSc.
 4. Oxidativní deaminace aminokyselin a peptidů
  Školitel : Doc. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.
 5. Biologicky aktivní látky s guanidinovou skupinou v molekule.
  Školitel : Doc.RNDr. Věra Klimešová, CSc.
 6. Testování antimikrobní aktivity potenciálních antifungálních léčiv v podmínkách in vitro a in vivo.
  Doc.PharmDr. Jiří Kuneš, CSc.

Toxikologie přírodních látek :

 1. Využití alternativních testů toxicity pro přírodní látky.
  Školitel : Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.
 2. Enzynový model pro hodnocení antioxidační aktivity přírodních látek.
  Školitel : Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
 3. "Bioassay-guided" separace vybraného rostlinného druhu
  Školitel : Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc.

Farmakognozie :

 1. Fytochemický výzkum obsahových látek vybraných léčivých rostlin.
  Školitel : Doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
  Školitel : Doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc.
 2. Kultury in vitro léčivých rostlin.
  Školitel : Doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
  Školitel : Doc.PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
 3. Standardizace přírodních surovin.
  Školitel : Doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
  Školitel : Doc.PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
  Školitel : Doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc.

Patobiochemie a xenobiochemie :

 1. Stanovení aktivity isoenzymů P4501 a 3A4 připravených in vitro pomocí bakulovirových expresivních systémů.
  Školitel : Prof. RNDr. Eva Kvasničková, CSc.
 2. Vliv působící na glykaci enzymů .
  Školitel : Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
 3. Biotransformační studie chirálního léčiva pioglitazonu.
  Školitel : Doc. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
 4. Biotransformační studie látky VÚFB 19363 a jejich chirálních analogů
  Školitel : Doc. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

Kontrola chemických léčiv :

 1. Analytické hodnocení léčiv s využitím kapalinové chromatografie
  Školitel : Doc. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
 2. Kontrolně - analytické studie léčiv pomocí HPLC
  Školitel : Doc. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
 3. Využití elektromigračních metod ve farmaceutické analýze
  Školitel : Doc. RNDr. Marie Pospíšilová, CSc.
 4. Analýza farmaceuticky významných látek s využitím automatizovaných analytických metod.
  Školitel : Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
 5. Rozvoj automatizovaných průtokových metod pro analýzu léčivých látek.
  Školitel : Doc. RNDr. Petr Solich, CSc.

Klinická farmacie :

 1. Farmakoepidemiologická analýza antidiabetik.
  Školitel : Doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
 2. Farmakoepidemiologická analýza antiastmatik.
  Školitel : Doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Farmaceutická technologie :

 1. Využití termoanalytických metod při studiu struktury lékových forem.
  Školitel : Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.
 2. Peformulační studie retardovaných tablet.
  Školitel : Doc. RNDr. Milan Řehula, CSc.

Farmaceutická chemie :

Oborová rada nevypisuje žádná témata.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS