Témata disertačních prací

Studium biotransformace vybraných polyfenolů s využitím hmotnostní spektrometrie a elektrochemie

-příprava in vitro jaterních modelů -identifikace metabolitů pomocí LC-MS -využití elektrochemické analýzy ke studiu reakčního mechanismu

Školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.

Konzultant: doc. RNDr. Romana Sokolová, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS