Témata disertačních prací

Studium lidské kožní bariéry pomocí lipidových modelů

Ceramidy v kůži jsou nezbytné pro přežití savců včetně lidí v suchozemském prostředí a pokles jejich hladin doprovází řadu kožních onemocnění. Cílem této práce je přispět k pochopení mechanismů tvorby lipidové kožní bariéry ve zdraví i nemoci. Práce bude zahrnovat popis chování lipidů lidské kožní bariéry i jejich prekurzorů v různých prostředích, přípravu jednoduchých i komplexních modelů různých fází tvorby kožní bariéry, studium interakcí mezi jednotlivými komponentami a hledání vztahů mezi složením lipidů, jejich uspořádáním a bariérovou funkcí. Více informací o výzkumu naší skupiny na https://portal.faf.cuni.cz/Groups/Skin-barrier-research-group/

Školitel: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.

Konzultant: Mgr. Petra Pullmannová, Ph.D.

Klíčová slova: kožní bariéra, lipidy, kožní onemocnění

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS