Témata disertačních prací

Separace biologicky aktivních chirálních sloučenin II

Cílem výzkumné práce v rámci doktorského studia bude navázat na předchozí pilotní výsledky a objasnit mechanismy ovlivňující chirální separaci klastrových sloučeni bóru, viz Research | Faculty of Pharmacy - Research Portal (cuni.cz): Tyto zajímavé abiotické sloučeniny jsou studovány kvůli jejich potenciálnímu využití v mnoha oblastech (stereoselektivní syntéza, vývoj nových léčiv, materiálová chemie atd.). Oblast chirální separace zejména aniontových sloučenin byla donedávna prakticky nedotčená, přestože vlastnosti těchto sloučenin mohou být významně ovlivněny prostorovým uspořádáním.

Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.

Klíčová slova:

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS