Témata disertačních prací

Využití vícedimenzionálních analytických metod v bioanalýze V

Vývoj automatizovaných metod pro použití v bioanalýze. Práce na vývoji kompletní analýzy vzorků dle bioanalytických požadavků na analýzu vzorků. Automatizace bude využívat průtokové analytické metody pro přímé spojení jednotlivých kroků analýzy – úprava vzorku, separace a stanovení. Použité metody budou zejména různé formy extrakce na tuhou fázi, kapalinové chromatografie a optické nebo spektrální detekce. Úkoly práce budou navazovat na aktuální stav v oboru a dosažené výsledky. Osobní webové stránky: Petr Chocholouš, https://portal.faf.cuni.cz/Profile/Chocholous-Petr/

Školitel: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.

Klíčová slova: automatizace, chromatografie, bioanalýza, průtokové metody, sekvenční injekční chromatografie

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS