Témata disertačních prací

Automatizace přípravy vzorku extrakčními postupy pomocí sekvenční injekční analýzy V

Automatizace extrakčních postupů bude vyvíjena v systému sekvenční injekční analýzy. Vlastní práce bude zahrnovat miniaturizované postupy extrakce zejména na tuhou fázi, výběr a testování moderních typů sorbentů, manipulaci se sorbentem a také vlastní postup automatizace v průtokovém systému. Důraz bude kladen na kompatibilitu úpravy vzorku s následným separačním krokem. Úkoly práce budou navazovat na aktuální stav v oboru a dosažené výsledky. Osobní webové stránky: Chocholouš Petr https://portal.faf.cuni.cz/Profile/Chocholous-Petr/

Školitel: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D.

Klíčová slova: Automatizace, miniaturizace, úprava vzorku, extrakce na tuhou fázi, průtokové metody, sekvenční injekční analýza

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS