Témata disertačních prací

Syntéza a hodnocení potenciálních antimykobakteriálních léčiv a proléčiv

Problematika terapie rezistetních forem tuberkulózy a netuberkulózních mykobakterií není stále uspokojivě vyřešena. Práce tak bude zahrnovat design a syntézu malých antimykobakteriálních molekul, které by měly být účinné také vůči rezistentním kmenům Mycobacterium tuberculosis a netuberkulózním mykobakteriím. Půjde jednak o modifikace zavedených antimykobakteriálních molekul, ale i o syntézu molekul originálních. Evaluace aktivity kandidátních molekul a jejich mechanimu účinku proběhne ve spolupráci s externími spolupracujícími pracovišti. Připravené deriváty s nejvýhodnějšími vlastnostmi budou konjugovány s peptidovými nosiči za účelem zvýšení zejména intracelulární aktivity.

Školitel: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.

Klíčová slova: syntéza, tuberkulóza, léková rezistence, antimykobakteriální látky, antituberkulotika, proléčiva

Univerzita Karlova je správná volba!

Podívejte se na další detaily nebo kontaktujte Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK:
E-mail: prijimaci.rizeni.doktorske@faf.cuni.cz a telefon: 495 067 596

Více o doktorském studiu   Podat přihlášku

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS